KRONIKK Illustrasjon: Per Ragnar Møkleby selv. Dessuten at bedre løsninger blir resultatet når flere menneskers kunnskap og innsikt får prege beslutningene. Deltakelse kan fylle demokratiet med nytt innhold, befeste det mot angrepene fra høyresiden og endre maktbalansen i samfunnet bort fra særinteressene som har så stor påvirkning på politikken i dag. DET TREDJE LØFTET er at demokratisk forandringskraft kan mobiliseres. Det er dette vi har sett i London hos lokalsamfunnsorganisatorene i London Citizens, i Nederland hos sosialistene i Sosialistisje Partij som nekter å isolere seg i møterom, men heller banker på dører for å høre hva folk tenker, og hos de radikale fagforeningsfolkene i det rødgrønne Trondheim. Forutsetningen for å skape mer demokrati er at det finnes organisert folkemakt som kan kreve og skape slik forandring. Å UTVIDE DEMOKRATIETS rekkevidde. Å demokratisere demokratiet. Å mobilisere demokratisk forandringskraft. Dette er venstresidens oppgaver og muligheter. I en meningsmåling i 2003 erklærte 51 prosent av Oslos befolkning seg som sosialister eller sosialdemokrater. Det er også uttrykk for en bevegelse i samfunnet vårt. Etter mange år med individualisme og selvrealisering, innser stadig flere at nettopp dette er avhengig av sterke felleskap. Vi vil i årene som kommer få se et økende ønske om mer kollektivløsninger. Ikke fordi folk blir mindre opptatt av individuell frihet, men fordi sammenhengen mellom individuell frihet og fellesskapsløsninger er blitt åpenbar. Raknende felleskap skaper mer utrygghet og færre muligheter for individet. I dette ligger potensialet for et nytt sosialistisk prosjekt som vil utvide folkestyret og øke dets makt over samfunnsutviklingen. Men det må være en ny sosia- lisme. Moderne, ressurssterke samfunnsborgere kommer ikke til å slutte opp om en paternalistisk og statsstyrt sosialisme, en sosialisme ovenfra. De kan derimot slutte opp om en sosialisme som gir dem mer makt over eget liv og samfunnet rundt seg, som tilbyr oss noe markedsliberalismen aldri kan: en rettferdig fordeling av innflytelse og påvirkning. Mye mer demokrati i politikk og økonomi kan bli den politiske visjonen som gir venstresiden sin misjon tilbake, og hjelper den å bryte ut av sin rolle som opposisjons- og motstandskraft, til igjen å bli en sterkere endringskraft. Fagbladet 4/2009 > 55 fbaargang2009 fbseksjonKON