«Jeg kjenner balansepunktet, en værhane skal stå opp mot vinden.» JOBBLIV fbaargang2009 fbseksjonKON