kerne derimot kommer seint i gang, men jobber desto lengre. Det er derfor avgjørende at 62-åringene får en god løsning, mener han. Dagens pensjon Fagforbundet sto under forhandlingene knallhardt på kravet om at regjeringen måtte gi garantier til erstatning for bruttogarantien dersom påslagsmodellen skulle iverksettes. Det ble gitt klar beskjed om at det ellers ville bli en storstreik. – Jeg har holdt på i denne bransjen siden 1989 og har aldri opplevd maken. Staten undervurderte arbeidstakerorganisasjonene og kompleksiteten, understreker Rønning-Aaby. Fordeler og ulemper Rønning-Aaby ser også positive sider ved påslagsmodellen. – En av fordelene er at du kan få opptjening fra første inntjente krone. I dag må du jobbe fjorten timer i uka for å være med i tjenestepensjonsordningen. Dette kravet ønsker vi å fjerne. – I bruttopensjonsmodellen teller ikke flere små tilsettingsforhold hos ulike arbeidsgivere, noe som angår 30.000 av Fagforbundets medlemmer. Dessuten mister kommunalt ansatte opptjeningstid under permisjon i forbindelse med videre- og etterutdanning eller ved omsorgsarbeid. I skrivende stund er vi snart ei uke på overtid, og det er foreløpig ingen avklaring. Berit Irene Balto vet ikke hvilken pensjon hun har i vente, men Klemet Rønning-Aaby og forhandlingsleder Jan Davidsen lover å slåss for at sliterne skal få best mulig økonomi i alderdommen. MODIFISERT BRUTTOMODELL    PÅSLAGSMODELLEN • Innebærer garanti for et visst pensjonsnivå etter et visst antall år i arbeid og i en bestemt alder. • Beregnes av sluttlønn. Opprinnelig bruttomodell sier 66 prosent av lønn etter 30 års opptjening ved 65 år. • En modifisert modell betyr at det kreves noe lengre opptjeningstid og/eller noe høyere alder for å nå garantinivået. Det skyldes Stortingets vedtak om en levealdersjustering i pensjonsforliket fra mai 2005. • Også denne modellen kan gjøre det lønnsomt å stå lenger i arbeid, men utslagene blir mindre enn i påslagsmodellen. • Dette ville staten tilby. Her vil størrelsen på den offentlige tjenestepensjonen utelukkende avhenge av antall år du jobber og av lønna di. • De som tjener godt og jobber lenge, får best uttelling. • Deltidsarbeid og år utenfor yrkeslivet, for eksempel utdanning, gir lavere pensjon. • Prinsippet er at det skal lønne seg å jobbe lenge. Fagbladet 4/2009 > 15 fbaargang2009 fbseksjonSAM