16 > Fagbladet 4/2009 ØKT KVALITET: Drammensrådmannen Nils Fredrik Wisløff opplever økt samarbeid og velvilje som en følge av det forbedrete samarbeidet med tillitsvalgte og folkevalgte. Drammen kommune har bestemt seg for å nulle ut den ufrivillige deltiden. Kommunen samler nå de tillitsvalgte, ansatte og ledelsen i felles dialog for å få fart på utviklingen. Tekst: VEGARD VELLE    Foto: JUNE WITZØE – Selv i en blå kommune som Drammen er tvilen nå blåst vekk. Vi har bestemt oss for at dette gjør vi. Vår oppfatning er at det ikke ligger noe partipolitisk i kvalitetskommune-programmet mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Til og med Bergen er jo med, sier Nils Fredrik Wisløff, rådmann i Drammen kommune. Kamuflasje for sparing I fjor høst var Drammen kommet dit at de måtte spare penger, 70 millioner kroner, som de etter hvert fikk dekket opp gjennom ekstra overføringer fra regje- Drammen fjerner fbaargang2009 fbseksjonSAM