«Det er viktig at dette med inkludering ikke bare blir en selskapslek, der alle beslutninger egentlig er tatt på forhånd.» PORTRETTET fbaargang2009 fbseksjonSAM