SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Brannseier Fagforbundet vant fram med sitt syn i Arbeidsretten. Det betyr at brannformenn og underbrannmestere i Bergen får etterbetalt et ledertillegg. 30 > Blåkopi Sjåførene er skuffet over oppgjøret i Nettbuss og Borgbuss, samt bussbransjeavtalen. Resultatet gjør at de taper terreng til industriarbeidere. 35 > Kvalitetslapper De gule lappene er viktig når Fagforbundet Vest-Agder avslutter sine månedlige møter med en kvalitetsøkt. Der står alt som kan blir bedre. 36 > Foreslår 900 mill. til nye vinduer Brannoverskudd Det interkommunale brannvesenet på Hedmarken gikk med nesten en million kroner i overskudd i fjor. Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) er samtidig et av de brannvesenene som koster innbyggerne i sin region færrest kroner, ifølge Hamar Arbeiderblad. Ifølge avisen koster det hver hedmarksinnbygger 422 kroner i året å ha brannmannskaper på vakt, mens landsgjennomsnittet er 526 kroner. En av de viktigste årsakene til det gode økonomiske resultatet, er at brannmannskapene selv gjør vedlikeholdsarbeid på biler og bygninger. Blant annet har mannskapet på brannstasjonen i Hamar siden 2008 spart anslagsvis 60.000 kroner i service- og reparasjonsutgifter på stasjonens snorkelbil. De har også bygget en egen skogbrannhenger, bygget innredning til en feiebil og gjort flere andre vedlikeholdsgrep. I 2008 kostet det 31 millioner kroner å drifte HIB. Eierkommunene Hamar, Stange og Løten overførte 22,1 millioner kroner til driften, mens resten dekkes inn gjennom feieavgiften.    PF Fagforbundet foreslår at regjeringen setter av 900 millioner kroner for å bytte til høyisolasjonsvinduer i offentlige bygg. Tiltakspakken har som mål å etablere grønne arbeidsplasser, styrke kommuneøkonomien og redusere energiforbruket. Forslaget ble presentert under et møte om energieffektivisering i bygg som miljøvernminister Erik Solheim, kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa og landbruksminister Terje Riis Johansen hadde invitert til tidlig i mai. Reduserer oppvarmingsbehovet Ifølge regjeringens eget energiråd og rapporter fra Naturvernforbundet, er et bytte til høyisolasjonsvinduer det mest kostnadseffektive tiltaket som kan gjøres i offentlige bygg. En slik utskiftning vil redusere oppvarmingsbehovet med 20–25 prosent. – I en tid med finanskrise og frykt for økende ledighet, vil en slik tiltakspakke også ha effekt ut over miljø og bærekraftig utvikling, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. Han ser for seg at en utskifting av vinduer vil gi arbeidsplasser både hos vindusprodusenter og hos lokale byggefirmaer. Det fins ledig kapasitet til dette arbeidet, og hvis målet er eksempelvis å skifte ca. 300.000 kvadratmeter vindusflate i året over tre år, vil dette innebære rundt 2500 årsverk i en utsatt bransje og en formidabel energigevinst. Fagforbundet foreslår derfor at det bevilges 900 millioner kroner i revidert budsjett eller gjennom en ekstrabevilgning, og at beløpet dobles neste år. Også støtte til private I tillegg foreslår forbundet at det settes av rundt 20 millioner kroner til å etablere en støtteordning for å skifte ut vinduer også i private boliger. Ifølge forbundets forslag kan dette organiseres som et startbeløp, der hele eller deler av beløpet skal betales tilbake til et fond som finansierer nye utskiftninger, omtrent som en blanding av støtte og et rentefritt lån til private boliger som trenger å skifte vinduer. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 4/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonSAM