AKTUELT Studenter, vafler og verving – Dette går strålende. Vi verver ikke aggressivt, men studentene skal forstå at det fins reelle alternativer til profesjonsforbundene, melder Ola Harald Svenning, hjelpepleier og ungdomstillitsvalgt i Oslo. Tekst og foto: VEGARD VELLE Nesten ingen spør hva Fagforbun- det gjør her blant sykepleierstudentene. Tvert imot får Svenning og de andre ververne tilbakemelding om at de har vært savnet. Morgendagens arbeidere Klynger av studenter flokker seg rundt den illrøde sofaen. Midt ute på plassen står den, plassert bak et par innholdsrike bord fylt med brosjyrer, spørrekonkurranser, penner vaffelrøre, vafler og vaffeljern. Her sitter Fagforbundets aktivistiske fortropp. De som går i front for å verve de sterkt etterspurte studentene, morgendagens arbeidere, til Fagforbundet. I dag er det sykepleierstudentene ved Høgskolen i Oslo som er målet. Mange av dem jobber ved siden av studiene og går nå inn i sommerjobbsesongen. Lette å lure Studentene får informasjonsmateriale, besvarer LO-quizen, tar en vaffel og har kanskje noen spørsmål om arbeidslivet. Både Ola Harald Svenning og Erik Hox, ungdomstillitsvalgt ved Ullevål sykehus, er tente og på hugget. – Studentene er et lett bytte for STUDENTVERVING: Ingrid Urseth, student ved allmennlærerutdanningen, vet ikke så mye om LO fra før. Erik Hox, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet, svarer villig vekk på spørsmål. arbeidsgiverne. De står ikke i noen sterk posisjon og vet ikke hva de har krav på. Spesielt syndes det mye i forhold til overtid. Mange jobber godt over førti timer i uka. Og offentlig sektor er ikke nødvendigvis bedre enn privat, forteller Svenning. Noen spør hvor mye de kan tjene i forhold til studielånet. Eller lurer på hva slags lønn de har krav på. Eller hva som skjer hvis de blir syke. Ikke minst spør flere om forskjellen mellom det å være vikar og fast ansatt. Noen forteller at de blir bedt om å dele ut medisiner de ikke har kompetanse til å håndtere. Snakker til magen – Trikset er vafler. Da stopper folk. Vi ønsker å komme i kontakt med studentene og vise at vi er et alternativ. Målet er et fotfeste på høgskolen, forteller Svenning. I løpet av en fire dagers kickoff går det med ti til femten liter vaffelrøre hver dag. Målet er å gjøre sofaen kjent på hele høgskolen. Til høsten skal den være betjent minst en gang i måneden på Karrieresenteret ved Høgskolen. I tillegg skal Fagforbundet være med å arrangere CV- og søknadskurs i samarbeid med karrieresenteret. Sensorer trakk seg Det er brutt ut krig i prøvenemnda for renholdsoperatørfaget i Hordaland. Tre erfarne sensorer har trukket seg i protest fordi de mener det er blitt for enkelt å ta fagbrev. – Et fagbrev skal være et kompetansebevis, ikke et diplom, sier de til bladet Renholdsnytt. Striden startet da Fagopplæringskontoret i Hordaland ville slå sammen prøvenemndene i Sunnhordland og Bergen. De to tidligere prøvenemndene var på kollisjonskurs når det gjaldt hvilke krav en bør stille for å klare fagbrevet. De tre medlemmene av prøvenemnda i Bergen fikk inntrykk av at de måtte senke kravene for å tilpasse seg nemnda Sunnhordland. Det ønsket de ikke å være med på.    PF Oslo-busser skal gå på biogass Oslo kommune har inngått en avtale med selskapet AGA om å utvinne biogass ved et nytt anlegg og bruke den som drivstoff på hovedstadens busser. Biogass er ifølge de fagmiljøene Fagforbundet har samarbeidet med det drivstoffet som har flest miljøplusser. Sjefen for den nye virksomheten ved AGA, John Melby, mener det samme. – Biometangass kommer desidert best ut når det gjelder livsløpanalysen til drivstoff – altså den fra vugge til grav, sier han til NRK Østlandssendingen. Fredrikstad vann-, avløp- og renovasjon (Frevar) har i flere år levert biogass til seks busser i Østfold-byen. Nå kommer den sjuende, etter at Fagforbundet har sponset merprisen på en biogassbuss i forhold til en tradisjonell dieselbuss. Det nye AGA-anlegget på Bekkelaget skal produsere biometangass av kloakkslam, og kapasiteten er 2,2 kubikkmeter gass. Målet er at mer enn 100 av bussene i Oslo skal kjøre på gass i løpet av tre år. I tillegg skal anlegget levere biogass til renovasjonsbiler. Da Fagforbundet gikk inn og sponset en ny gassbuss i Fredrikstad, sa SST-leder Stein Guldbrandsen at biometangass virkelig kan gi PÅ GASS: Etter tre år skal mer enn 100 av Oslos busser kjøre på biometangass. bussene et solid miljøløft. Han mener biogass egner seg godt for kollektivtransport, spesielt lokale ruter, og forbundet har jobbet hardt for at flere skal ta i bruk denne teknologien.    PF 28 > Fagbladet 4/2009 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2009 fbseksjonSAM