32 > Fagbladet 4/2009 Fysioterapeut Anne Bolstad svingte seg rundt på scenen med et moppeskaft som partner. Hun demonstrerte hvordan renholdere må lære seg å bruke beina og «danse» med moppen. – Ikke hopp på all markedsføring av såkalt ergonomisk utstyr. Prøv det ut, og kjenn etter om det fungerer, oppfor- dret Bolstad. Hun mente det er viktig å kartlegge arbeidsmiljøet, både fysisk og psykososialt – ikke minst for å ta vare på det som fungerer godt. – Ta utgangspunkt i det som er bra, og forsøk å finne ut hva som skal til for å forbedre resten, sa hun. Den enkelte renholder må tenke på hvordan utstyret er tilrettelagt, om Tekst og foto: PER FLAKSTAD Både renholdere og vaskeriansatte fikk mange gode tips fra Anne Bolstad som nå arbeider i A-med bedriftshelsetjeneste. Hun var en av flere innledere i løpet av Fagforbundets to dager lange konferanse på Hell utenfor Trondheim i slutten av april. De 120 deltakerne på konferansen fikk med seg to viktige hovedregler: Du må utstyre deg smart, og du må jobbe smart. fbaargang2009 fbseksjonSAM