arbeidsdagen inneholder variasjon av oppgaver for å unngå slitasje- og belastningsskader på enkelte deler av kroppen, egen grensesetting i forhold til kolleger og ledere, og mosjon og kosthold for å ta vare på seg selv og støtte viktig for den enkelte renholderens helse og trivsel, sa Bolstad. Hun hadde også en innstendig oppfordring til deltakerne: – Ikke slit med plager over lang tid uten å gjøre noe med dem. Før du vet ordet av det sin egen kropp. Arbeidsplassen er også viktig for renholdernes helse. Blant annet har det betydning hva slags utstyr som blir kjøpt inn, hvordan arbeidet er organisert, om opplæringen er tilstrekkelig og om tidsrammene er realistiske i forhold til arbeidsmengden. – I tillegg er gode ledere og kollega- har de utviklet seg til en lidelse som kanskje vil prege deg resten av livet. Ta tak i plagene med én gang! sa hun. Dans I løpet av konferansen hadde renholderne og de vaskeriansatte en felles dag og en separat fagdag som var spesialtilpasset hver yrkesgruppe. DANSER: Fysioterapeut Anne Bolstad demonstrerer moderne moppedans fra scenen, mens renholderne tørrtrener på gulvet. Sammen med de vaskeriansatte gikk Anne Bolstad gjennom blant annet løfteteknikker: Du trenger ikke være helt rett i ryggen, men bøy knærne og la hoftene ta det meste av vekten. Ikke løft noe som står for langt unna, og vri deg for alle del ikke til siden mens du løfter. Flytt heller beina slik at føttene alltid peker samme vei som nesa, instruerte hun og fikk alle ut på golvet for å «luftløfte». Også renholderne ble oppfordret til å bruke beina i stedet for å vri på overkroppen: – Bruk føttene! Dans med moppen, det er både morsomt og bra for kroppen, sa Bolstad. Og dermed måtte også renholderne ut på gulvet for å «luftmoppe». Bruk systemet Hvis renholderne og de vaskeriansatte opplever at de har små muligheter til å variere arbeidet, oppfordrer Bolstad dem til å lage sine egne variasjoner med for eksempel pausetrim. Ferdige cd-er med instruksjon kan kjøpes fra Bedriftsidrettsforbundet. Med argumenter om lavere sykefravær kan kanskje kommunene overtales til å spytte i noen penger til slike tiltak, eller det går også an å søke om støtte gjennom Nav-systemet, fortalte hun. På samme måte går det an å kartlegge behovet for tilrettelagt utstyr, for eksempel heve/senkekurver, heve/senkebord og ståstoler på vaskeriene. Det fins tilskuddsordninger og penger til slike tiltak i Nav, men det betinger at de ansatte sammen med ledelsen har lagt arbeid i en kartlegging og en søknad om tilrettelagt ustyr, sa Anne Bolstad. Ufortjent dårlig rykte Migle Gamperiene fra Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) har forsket på helsa til kvinnelige renholdere i lengre tid. Noen av funnene hennes fra en    > Fagbladet 4/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonSAM