Skuffet over blåkopi Det økonomiske resultatet ble det samme som i LO/NHO-oppgjøret etter at konsernoverenskomsten i Nettbuss og Borgbuss samt bussbransjeavtalen er forhandlet ferdig. Anbud hindrer utvikling Stein Guldbrandsen er også frustrert over at bussbransjeavtalens bestemmelser om kompetanseutvikling ikke følges opp av arbeidsgiverne. – Vi blir møtt med argumenter som at dette vil øke utgiftene deres slik at de kommer til å tape anbud fordi de ikke lenger er konkurransedyktige på pris, forteller han. – Jeg mener dette ikke er riktig, nå som regjeringen har levert det den har lovet, og vi får innført reglene for virksomhetsoverdragelse også i kollektivsektoren. De er jo innført nettopp for at det ikke skal være mulig å vinne anbudskonkurranser ved å svekke de ansattes lønns- og avtalevilkår. – Samtidig er det alvorlig hvis anbud generelt hindrer kompetanseutvikling og sånn sett bidrar til å svekke hele tjenesteutviklingen i kollektivsektoren. Etter min mening bør dette være et godt argument for myndighetene til å arbeide videre med å få kollektivtransporten over på offentlig drift, sier Stein Guldbrandsen. FRUSTRERT: Seksjonsleder Stein Guldbrandsen liker dårlig at de ansatte i Nettbuss og Borgbuss sakker etter industriarbeidere igjen. Tekst: PER FLAKSTAD    Illustrasjon: VIDAR ERIKSEN Resultatet er et tillegg på to kroner timen for konsernoverenskomsten og for Borgbuss, og et tillegg på en krone i timen for bussbransjeavtalen. Det betyr at bussarbeidere etter årets mellomoppgjør taper terreng i forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, stikk i strid med intensjonen da partene i kollektivsektoren ble enige om en landsomfattende bussbransjeavtale i 2007. Betyr høye krav neste år – Vi nådde målet om å komme mer på linje med en gjennomsnitts industriarbeiderlønn ved hovedoppgjøret i fjor. Foran mellomoppgjøret i år hadde avstanden økt til rundt 20.000 kroner. Men med et samordnet LO/NHO-oppgjør og total ansvarsfra- skrivelse fraTransportbedriftenes Landsforening (TL) og NHO, var det ikke mulig å gjøre noe med denne forskjellen i Nettbussoppgjøret, sier Stein Guldbrandsen, leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. – Konsekvensen av et slikt resultat er at vi må kreve et tillegg på over ti kroner timen og sentrale justeringsoppgjør ved hovedoppgjøret til neste år. Dette understreket vi også i vår forhandlingsinnledning, fortsetter Guldbrandsen. Etter hans mening vil det være i alle parters interesse å finne fram til et system som gjør det mulig å unngå denne formen for berg- og dalbane når det gjelder lønnsutvikling i kollektivsektoren. Fagbladet 4/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonSAM