> • En flyktning er en person som er forfulgt i hjemlandet. En asylsøker er en person som på egenhånd og uanmeldt kommer til Norge og ber om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Hvis søknaden blir innvilget, kalles asylsøkeren en flyktning. • 1. mai var det registrert 5027 nye asylsøkere hittil i år. • UDI har per første kvartal 9867 asylsøknader til behandling. 2634 vedtak er fattet, 1300 fikk innvilget asyl, mens 1334 fikk avslag. Kilde: UDI • Bjørnebekk statlige mottak ligger i Ås kommune i Akershus. Mottaket, som åpnet i 1999, er kommunalt drevet. De ansatte utgjør til sammen sju årsverk, og mye av jobben er å sørge for at de 138 beboerne skal klare seg selv i nærmiljøet. 40 > Fagbladet 4/2009 Hver dør skjuler et hjem. Et asylmottak er et frivillig bosted mens man søker om asyl. Sjansen for avslag er større enn muligheten for å bli. Et holdepunkt i hverdagen En søvnig guttunge klamrer seg fast i ei skinnjakke. Marte Aasen lar ham henge til han får samla seg. Hun loser beboerne på Bjørnebekk asylmottak fram til et vanlig liv. Tøff når det trengs, nær når det behøves. Hver dag kjører Marte de minste til barnehagen i nærmiljøet. FOTOREPORTASJEN Foto og tekst: BENTE BJERCKE fbaargang2009 fbseksjonSAM