Brennpunkt Hebron I Hebron er spenningen mellom den palestinske befolkningen og jødiske bosettere mer fortettet enn noe annet sted på Vestbredden. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Verken i utførelse eller i innhold er taggingen vakker. Vi finner den på en jernport i den gamle bydelen – i et israelskkontrollert område der palestinere ikke får lov å være hvis de ikke bor der. Taggingen beskrives av folk som besøkte Hebron for mange år siden, så den kan ikke være ny. «Gas the arabs». En av brannmennene i Fagforbundets følge rister på hodet og mumler for seg selv. Med tanke på holocaust og jødenes tragiske historie, sier han det mange tenker: De av alle burde vite bedre enn dette! Taggingen står som et symbol på det spente forholdet mellom de ca. 150.000 palestinerne og ca. 500 jødiske bosetterne som bor midt i byen. De jødiske bosetterne i Hebron TAGGING: Bosetterne i Hebron er kjent for å være de mest fanatiske og aggressive på Vestbredden. er kjent for å være noen av de mest fanatiske og aggressive på Vestbredden. Viktig by med blodig historie Ifølge tradisjonen ligger Abrahams gravsted i Hebron, slik at byen er viktig både for jøder, muslimer og kristne. Samtidig er dette det eneste stedet på Vestbredden der vi finner en jødisk bosetning midt blant den palestinske befolkningen. Dette er årsaker til at Israel/Palestina-konflikten er fortettet akkurat her. I 1929 ble 67 jøder drept og 60 såret i et muslimsk angrep, og i 1994 drepte den ortodokse, amerikanskfødte jøden Baruch Goldstein 29 muslimer inne i Ibrahimimoskeen som er bygget over Abrahams gravsted. Dette er to av de verste eksemplene på byens lange og blodige historie. Hebron lå i utgangspunktet utenfor staten Israel, men israelerne okkuperte den i 1967 under seksdagerskrigen. Året etter sjekket 40 jøder inn på Park Hotell i sentrum, for så å nekte å flytte ut igjen. Siden etablerte de seg i flere hus, og nå bor det til enhver tid rundt 500 mennesker midt blant palestinerne. De blir passet på av anslagsvis 2000 israelske soldater. Hele tiden har det vært små og store sammenstøt mellom israelere og palestinere, flere av dem med dødelig utgang. Situasjonen toppet seg i desember i fjor da israelske soldater til slutt aksjonerte og kastet ut rundt hundre jødiske bosettere som hadde okkupert et hus i sentrum av byen siden mars 2007. Aksjonen kom etter at israelsk høyesterett hadde kjent husokkupasjonen ulovlig, og etter ukevis med masseslagsmål, portforbud og unntakstilstand i byen. Det var ikke bare jødiske bosette og palestinere som sloss. Mot slutten av den ulovlige husokkupasjonen var det også harde sammenstøt mellom bosettere og israelske soldater. Beskyttes av garn Martyrs Street var en gang en livlig handlegate i Hebron. Men nå er gaten delvis stengt. I enden står det store betongelementer for å holde biler ute, og noen hundre meter lenger fram står en israelsk kontrollpost. Der det en gang var handelsboder > FAGFORBUNDET I PALESTINA I mars reiste en gruppe fra Fagforbundet til de palestinske områdene. Fra arbeidsgruppe brann reiste leder Pål Linberg, nestleder Bjørn Knutsen, kasserer Svein Arne Sørensen og styremedlem Bjørnar A. Aronsen. I tillegg deltok rådgiver i Seksjon samferdsel og teknisk, Karianne Hansen Heien, rådgiver i Fagforbundet, Trygve Natvig og 2. nestleder Anne Grethe Skårdal. 52 > Fagbladet 4/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM