KONTAKT OSS! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Jubilanter i Harstad Fagforbundet UNN Harstad avholdt årsmøte der vi hedret 25- og 40-årsjubilanter med nål, diplom, taler og god servering. Fra venstre May Britt Andreassen (25), Olaug Gressnes (40) og Elbjørg Rydningen (25). På årsmøtet ble det også bevilget 1000 kroner til støttegruppa for Harstad sykehus. Tekst : Randi Steinli Pedersen Foto: Linda Nordlund Jubilerende ålesundere Fagforbudet Ålesund avd. 214 avholdt årsmøte der en spesiell innbydelse var sendt ut til 25årsjubilanter i Fagforbundet og 40-årsjubilanter i LO. Av de ni jubilantene som skulle ha 40-årsnål og diplom, deltok foran fra venstre: Bjørn Laurit- sen, Solveig Mortensen, Johanne Hjelle og Kjell Ivar Liljedal. Og av 32 jubilanter som skulle ha 25-årsnål og diplom, deltok bakerst fra venstre: Einar Sjong, Anne Marit Lunde Siem, Solveig Knutsen, Sigrun Holand, Torunn Stølen og Aslaug Havne- gjerde. Tekst og foto: Anne Grete Engeset Ingrid Bjørnstad var ikke til stede. Åse Elionor Boger og Birgit Rønning skulle hatt utmerkelse for 40 års medlemskap i LO, men var heller ikke til stede. Tekst: Odd S. Jahren Jubilanter i Osterøy Fagforbundet Osterøy hadde årsmøte tirsdag 27. januar på Osterøy Museum. Det var mange fremmøtte og god stemning. Etter årsmøtesakene var det sosialt lag med nydelig koldtbord og merkeutdeling til to 25-års jubilanter. Fra venstre jubilantene Annlaug Hauge og Solveig Valle, sammen med fagforeningsleder Randi Eikeland. Tekst: Haldis Revheim Heder og ære i Eidskog Fagforbundet avd. 193 Eidskog har delt ut merker for 25 års medlemskap til Kari Mellem, May Britt Hansen, May Nordli og Inger Marie Østby. Merkeutdelere var leder i avd. Geir M. Melbye (t.v.) og nestleder i Fagforbundet Hedmark Arne Granvoll. Clementine Granås og Flott markering Jubilantene i Fagforbundet Randaberg avd.760, ble behørig markert i forbindelse med årsmøtet i januar. Tekst: Wenche Eriksen Fagbladet 4/2009 > 57 fbaargang2009 fbseksjonSAM