NYTT Enda mer til barn og unge Følg valget på nett Over 50 av Fagforbundets medlemmer står på rødgrønne lister til stortingsvalget. De fleste av disse vil du møte på fagbladet.no fram mot valgdagen 14. september. Det ligger an til et knallhardt kappløp mellom de rødgrønne og høyresida fram mot valget. Mens noen meningsmålinger viser at de rødgrønne vil få fornyet tillit, er det andre som tyder på at det er alliansen mellom Høyre og Frp som vil innkassere valgseieren. Den spennende valginnspurten kan du følge på Fagbladets nettsider. Fram mot valgdagen 14. september vil du her finne mye valgstoff, og daglig møte nye stortingskandidater som er medlemmer i Fagforbundet. Følg valginnspurten daglig på fagbladet.no Tekst: SIDSEL HJELME –Vihargjortsåmyeatvimålage et kulturløft nummer to, sa Trond Giske da han og partilederne fra Ap, SV og Sp la fram Kulturløftet II. Det var fornøyde partiledere som la fram 17 nye punkt for hva de vil gjøre innen kulturpolitikken. Et av målene er at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014. – Vi har fulgt opp kulturløftet fra 2005. Nå kommer vi med et nytt løft. Den rødgrønne regjeringen er en regjering for kultur, og vi ser betydningen av kultur, sa statsminister og partileder Jens Stoltenberg. Han pekte på at gjennom fellesskapet og mangfoldet bringes unike enkeltmennesker fram. Barn og unge SV-leder Kristin Halvorsen pekte på inkludering av barn og unge som den ene store nyheten. – Kulturskolen er en del av barn- SAMSPILL: Trond Giske spilte blokkfløyte mens Arve Tellefsen akkompagnerte. dommen for mange. Gleden unger møter der, styrker Norge som kulturnasjon og utvikler talenter. Nå vil regjeringen se på muligheten for å legge til rette for kulturskoletilbud i forlengelsen av skolehverdagen. Halvorsen er også opptatt av å bedre kunstnernes levekår og at åndsverkene skal respekteres og sikres. – Ingen kunst uten kunstnere, sa partileder Kristin Halvorsen. Regional satsning – Kultur er limet i lokalsamfunnet. Liv Signe Navarsete sa at med en fortsatt rødgrønn regjering vil det bli økt støtte til lokale kulturhus. Regionene skal prioriteres i bevilgninger av kulturmidlene. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Stoppet lange vakter Halden kommune ville at de ansatte i helsesektoren skulle gå vakter på opptil 13 timer, men det har Fagforbundet i byen foreløpig klart å stoppe. Kommunalsjefen i Halden ville innføre den nye turnusen med lange vakter 1. juni i år, selv om Arbeidstilsynet avslo søknaden om å ha vakter som vare lenger enn arbeidsmiljølovens grense på ti timer. Dermed kalte kommunen de tre ekstra timene for pålagt arbeidstid, noe Fagforbundet klaget inn til Arbeidstilsynet. Nå er den nye turnusen stoppet. I stedet sendte Halden kommune i sommer ut et kartleggingsskjema til de ansatte der de kan komme med ønsker om hvor ofte de syns det er greit å jobbe helger, og hvor lange vakter de kan akseptere. – Arbeidsgiver har nå gjort det vi foreslo at de skulle gjøre for ett år siden, sier lederen i Fagforbundet Halden, Kirsti Rørmyr, til Fagbladet. – Forutsetningen for at vi gikk i dialog med kommunen om ny turnus, var nettopp at de ansatte skulle få komme med sine innspill gjennom en kartlegging. Heller ikke vi ønsker oss tilbake til en ordning med vakt annenhver helg. Hvis kommunen tvinger gjennom det, vil vi få en av de dårligste arbeidstidsordningene i hele landet, og det må være en dårlig valgkampsak, siden Halden har både ordfører og varaordfører fra Arbeiderpartiet, sier Kirsti Rørmyr. Svarfristen var 1. august, og da dette nummeret av Fagbladet gikk i trykken, holdt kommunen på å gå gjennom svarene. Tekst: PER FLAKSTAD DET ER PÅ TIDE Å Å VISKE UT T LØNNSFORSKJELLEN NE E Likelønnspott nå STEM RØD DT T ! ! www.roedt.no Fagbladet 5/2009 > 5 Foto: Ingeborg Vigerust Rangul fbaargang2009 fbseksjonHEL