STORTINGSVALG 2009 TEMA ingen selvfølge Foto: SONDRE HEEN BROVOLD ble pleietrengende. Likevel slet mamma seg nesten helt ut de siste årene pappa levde, forteller Marit. Nå er mor Aagot Marie kårkone på Skjelbostad, men bidrar daglig med både matlaging og annet husarbeid. Beina skranter, men foreløpig klarer hun det meste så lenge hun har familie i nærheten som kan hjelpe henne. " Hadde mor bodd alene på gården, IKKE BARE SOLSKINN:  Mamma slet seg ut på å pleie mormor og senere pappa. Jeg har sett utviklingen i velferdsordningene og frykter at mye står på spill ved høstens valg, sier Marit Thorstensen. Her sammen med moren Aagot Marie Thorstensen. måtte hun hatt hjelp fra hjemmetjenesten, sier Marit Thorstensen. Selv har hun full jobb som regnskapssjef i Rauma kommune, men sliter likevel med dårlig samvittighet om hun ikke    > Fagbladet 5/2009 > 9 fbaargang2009 fbseksjonHEL