16 > Fagbladet 5/2009 FIRE NYE Må sikre de rødgrønne Reaksjonene på regjeringens politiske regnskap tidligere i år varierte fra anerkjennelse til strykkarakter. Davidsen er blant dem som mener at de rødgrønne har oppnådd mye, men han er ikke så opptatt av å regne ut om de har innfridd 50 eller 75 prosent. – Det aller viktigste er at vi i 2005 klarte å få til en ny politisk retning. Nå gjelder det å sikre fire nye år med satsing på solidariske fellesskapsløsninger i forhold til skattenivå, fordelingspolitikk, arbeidsliv, helse og skole. Et arbeidsliv for alle Jan Davidsens utspill om sekstimersdagen i slutten av juni fikk ikke overveldende støtte. Selv mener han at det er mange gode grunner til å diskutere kortere arbeidstid. – Det er nitti år siden debatten om åttetimersdagen pågikk. Hovedpoenget mitt er at altfor mange godt voksne arbeidstakere er utslitt. Mange har vært dobbeltarbeidende store deler av livet, ikke minst de mange enslige forsørgerne. – Det er mange som mener at vi ikke har råd til dette, og at folk burde jobbe mer – ikke mindre? – Vi har 700.000 mennesker som står utenfor ordinært arbeidsliv – kanskje vi kunne gi rom til flere av dem? For å få ned sykefraværet, kreves det andre ordninger enn dem vi har nå. Sammen med AFP-ordningen vil sekstimersdagen bidra til et arbeidsliv som har plass til alle. Den mektige Jan Davidsen Når Fagforbundets leder blir omtalt i mediene, er adjektivene mektig og egenrådig flittig i bruk. Han hevder bestemt at han ikke kjenner seg igjen i denne beskrivelsen. ÅR? Høsten blir spennende; først stortingsvalg – så ledervalg på Fagforbundets landsmøte i november. Forbundsleder Jan Davidsen vil helst snakke om valgkampen. Tekst: KIRSTI KNUDSEN Foto: EIVIND SENNESET Det rødgrønne velgerpotensialet i fagbevegelsen er stort – i Fagforbundet på hele 68 prosent ifølge den siste medlemsundersøkelsen. Problemet er at en firedel av velgerne kan komme til å sitte hjemme valgdagen. – De rødgrønne må få sine velgere opp av sofaen. Det klarer de best ved å understreke egen politikk, ikke ved å klage på eller etterlikne andres, sier Davidsen. – Ta Arbeiderpartiet; kjernevelgerne deres går ingen steder. De setter seg på gjerdet, og kommer ikke ned igjen før de ser en politikk som de kjenner seg igjen i, som angår arbeidsfolks situasjon. Vi må vise betydningen av en bedre kommuneøkonomi, og at skattelette fører til færre penger i offentlig sektor. fbaargang2009 fbseksjonHEL