AKTUELT Helsepiloter på Hell Over 30 lokale tillitsvalgte fra landets fem pilotsykehusprosjekter møttes på Hell i Trøndelag før sommeren. Alle berørte arbeidstakerorganisasjoner har arrangert en felles samling for tillitsvalgte fra de fem pilotsykehusprosjektene. Samkjørte Eivind O. Haanes, som er Deltas representant i Den nasjonale referansegruppa for pilotsykehusene, mener organisasjonene har klart å utvikle en felles virkelighetsforståelse og en god samarbeidskultur. – Sentralt har vi som representerer de ansattes organisasjoner, hatt flere møter, og jeg opplever at vi fungerer som likeverdige parter uavhengig av størrelse, sier han. Den nasjonale referansegruppa for pilotsykehusene ledes av Vidar Oma Steine (Helse- og omsorgsdepartementet). I tillegg til de regionale helseforetakene og KS er også Fagforbundet/LO, Delta/YS, Nito/San, Norsk Sykepleierforbund/Unio og Den norske legeforening/Akademikerne representert i referansegruppa. Snublesteiner – Suksess i en omstillingsprosess er ikke avhengig av hvor god ideen er, men av gjennomføringen av ideen, sa Knut Stranden fra Imtec forut for diskusjonen om hvilke faktorer som fremmer og hvilke som hemmer hvert enkelt av de fem prosjektene i Rana, Trondheim, Helse Førde, Ringerike og Ullevål. En av forutsetningene for å få midler fra departementet til pilotsykehusprosjekt, var nettopp involvering av de ansatte og av brukerne. Det kom likevel fram at en del tillitsvalgte ved Ullevål knapt hadde hørt om sitt eget prosjekt. Ansatte ved Søbstad og St. Olav hospital kunne opplyse at brukerorganisasjonene ikke var trukket inn i prosjektarbeidet i Trondheim. ALLE KAN DELTA: – Alle er velkomne med innspill i prosjektet vårt, sier de tillitsvalgte ved Helse Førde. Forventninger Britt V. Danielsen, Fagforbundets representant i referansegruppa, peker på at det nå har gått en stund siden prosjektmidlene ble fordelt i mars. – Det er på tide at alle parter blir dratt med i det videre arbeidet. Vi forventer nå at ledelsen tar et ansvar for å iverksette prosjekt- arbeidet i hele organisasjonen, sier hun. – Men jeg tror også de tillitsvalgte som har vært med på denne konferansen vil sørge for å ta tak i dette når de kommer tilbake til sine respektive arbeidsplasser, legger hun til. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN søkningen til en linje blir uventet stor. – Vi oppfordrer fylkeskommunene til å gi plassgaranti til alle elever som er kvalifisert, sier Rø. Bakgrunnen er det enorme behovet for helsefagarbeidere i de kommende årene. Kilde: Kommunal Rapport tannstell; alle beboerne fikk beskrivelser av hvilken tannpleie de trengte, og fikk tildelt elektriske tannbørster og protesebørster, og hver avdeling fikk en tannkontakt. I løpet av tre måneder så vi mer enn en fordobling av antall eldre med god tannhygiene, opplyser Heidi Samson.    Kilde: forskning.no Ønsker garantert plass Norgesmestere til Spania NM-vinnerne i helsefag, Hege Sveum og Marte Evensen, var i Spania tidlig i sommer for å møte sin coach, Yvonne Soggemoen, ansatt ved Den norske skole Costa Blanca. Her la de planer for treningen fram mot WorldSkills i Canada. De besøkte Clinica Benidorm, et stort privat sykehus, og Reuma-sol. – Vi vil takke Fagforbundet som sponset oss med 10.000 kroner og dermed gjorde det mulig for oss å møte vår coach, sier de to norgesmestrene.    KES Helsedirektoratet ønsker at ungdom som søker på helse- og sosialfag, skal være garantert skoleplass. Antall søkere har økt med sju prosent i år sammenliknet med 2008. Totalt 7461 elever fra tiende trinn har helse- og sosialfag som sitt førstevalg i år. Økningen kommer etter flere år med jevn nedgang. – Vi er svært glad for denne økningen, sier Otto Christian Rø, i Helsedirektoratet. Men direktoratet frykter at mange kan bli stående uten skoleplass fordi fylkeskommunen ikke oppretter flere klasser når For dårlig tannhelse Bare én av tre sykehjemsbeboere har god eller akseptabel tannhelse. Tannstellet hos eldre institusjonsbeboere er uakseptabelt dårlig. Dette er en av konklusjonene Heidi Samson trekker etter å ha undersøkt munnhelsen hos beboere på fem sykehjem i Bergen. Hun mener tannhelsen på syke- hjem er dårligere i dag enn for 20 år siden. Med enkle forebyggende tiltak kan munnhygienen komme opp på et langt bedre nivå, sier forskeren ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Personalet ved Løvåsen undervisningssykehjem fikk opplæring i 28 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL