s R s e SSosial Målbe KKreativ Fornøyd iig mmsorgsfu NNysgjerrig r pirert Søkende essursfull KKunnskapsrik Ivrig Nysgjerr Gratis videreutdanning O for helsearbeidere Stortinget har vedtatt å fullfinansiere fagskoleutdanningene i helse og sosialfag. Du kan nå øke din fagkompetanse kostandsfritt innen følgende utdanninger: Fagskoleutdanning i eldreomsorg Utdanningene tilbys til helsepersonell med videregående utdanning, fagbrev i helse- og sosialfag eller ved godkjent realkompetanse. Fagskoleutdanningene er offentlig godkjent i NOKUT. Utdanningene er tilrettelagt for nettstudier, og du får din egen veileder gjennom hele studieløpet. Mange steder kan du også kombinere nettstudier med lokale gruppesamlinger og lokal veileder. Samlingene har oppstart i september. Se www.nks.no/helse for mer informasjon pirert Søkende KKunnskapsrik sssursfull Kreativ Ivrig    Organise fbaargang2009 fbseksjonHEL