Splitter nye barnpleiere I vår ble de første 20 fagskoleutdannede barsel- og barnepleierne i Norge uteksaminert. Mange går rett ut i jobb. Det er rundt 20 år siden det sist ble utdannet barnepleiere her i landet. Nå har denne utdanningen fått ny status og er blitt mer attraktiv, og Østfold fagskole uteksaminerte 20 barsel- og barnepleiere i vår. Stort behov for arbeidskraft  Østfold Fagskole har studenter fra hele sørøstnorge, og sykehusene i denne regionen melder om stort behov for slik kompetanse, forteller Aud Helen Larsen, daglig leder ved skolen.  Men det er ikke bare sykehusene som kan være arbeidsgivere for fagskoleutdannede barsel- og barnepleiere. Også andre steder der det er barn med spesielle behov som for eksempel barnevernsinstitusjoner, barnehager, SFO og skole, barneboliger og helsestasjoner vil være aktuelle arbeidsplasser. Spennende prosjekter I løpet av det siste året har alle studenter gjennomført en 12 ukers praksis og et hovedprosjekt. Praksisen har vært gjennomført på Ullevål universitetssykehus og på Sykehuset Østfold. Studentene har gjennomført prosjektoppgaver knyttet til ammeveiledning og fødsel, der de har sett på sin rolle som barsel- og barnepleiere.  I tillegg til barsel og barnet 20 NYE BARNEPLEIERE: Østfold Fagskole har nylig uteksaminert barnepleiere. Det er om lag 20 år siden forrige kull ble ferdig utdannet her i landet. Frykter å bli hjelpeløs I Norge bruker vi mer penger på eldre enn i andre europeiske land. Likevel er det ingen som frykter tilværelsen som hjelpetrengende mer enn nordmenn. På oppdrag fra KS har Sintef Helse gjennomført en undersøkelse om forholdene i norsk eldreomsorg. Resultatene er publisert i rapporten Eldreomsorgen i Norge  helt utilstrekkelig eller best i verden?ª " Noe av det som kommer tydelig fram, er at folk har tillit til de ansatte, men er skeptiske til systemet og om det kan levere tjenestene, sa nestleder Bjørg Tysdal Moe i KS da hun presenterte rapporten. Kvinner bekymrer seg Alle medieoppslag om svikt i eldreomsorgen har ikke fratatt nordmenn flest troen på at de vil få hjelp når de trenger det. Tre av fire tror de vil få den hjelpen de trenger, men kvinner er mer bekymret enn menn, viser undersøkelsen. Spør man de eldre selv, scorer eldreomsorgen enda høyere. 80 prosent av hjemmeboende eldre mener de får de tjenestene de har behov for, og under 20 prosent er misfornøyd med at hjelpen ikke kommer til avtalt tid. I tillegg mener de fleste eldre at de ansatte gjør en utmerket jobb. har også kommunikasjon, empati og samarbeid vært viktige tema i utdanningen, opplyser Larsen. Studentene har gjennomført studiet på to dager i uka over to år samt 12 uker fulltid i praksis.  Nå er de klare for nye utfordringer, og flere av studentene har allerede fått jobb som barsel- og barnepleiere, sier daglig leder ved Østfold Fagskole. Tekst: KARIN E. SVENDSEN På topp i Europa Undersøkelsen har også sammenliknet norsk eldreomsorg med utgifter og tjenestetilbud til eldre i andre europeiske land. Norge bruker klart mest penger per innbygger på eldreomsorg, med Sverige hakk i hæl. Men penger er ikke nok til å ta fra oss bekymringene for alderdommen. Nordmenn ligger også på topp på bekymringslisten for alderdom og hjelpeløshet. Tekst: SIDSEL HJELME 40 > Fagbladet 5/2009 Foto: Tom Erik Kjøniksen fbaargang2009 fbseksjonHEL