F Senterpartiet vil sikre velferd og vekst i hele landet •    Norge skal bli en stormakt innen fornybar energi. Vi vil skape 40 000 nye arbeidsplasser ved å bygge ut vindkraft, vasskraft, bølgekraft og bioenergi. •    Lønnsgapet mellom kvinner og menn skal rettes opp. Vi vil ha en likelønnspott for kvinnedominerte yrkesgrupper. •    Pendlerne skal komme seg på jobb – og i tide! Vi vil sørge for raskere jernbane og bedre vedlikehold av riks- og fylkesveier. •    Lokal velferd skal bygges ut med 40 000 nye årsverk innen skole, helse og omsorg innen 2013. •    Flere lærere framfor flere timer og nye reformer i norsk skole. • En offensiv landbrukspolitikk vil sikre reiseliv og transportnæring og skape nye distriktsarbeidsplasser. www.SENTERPARTIET.no Fagbladet 5/2009 > 47 fbaargang2009 fbseksjonHEL