INNHOLD > Foto: Erik M. Sundt 8    TEMA: Stortingsvalget 2009 16    Fire nye år? 18    Krever satsing på fornybar energi 20    PORTRETTET: Kampklar langpendler 48    FOTOREPORTASJEN: Raus fattigdom 54    Vil leve som andre, som frie mennesker 62    Barnevernsproffer gir råd FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Ta de ansatte med på fornyelse og omstilling 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Maskert modning Språk gir sosiale ferdigheter Bærum kommune har språk i fokus. Målet er positive opplevelser i skolen og mindre drop-out fra videregående. Om våren leser 3. klassingene på Rykkinn skole for de eldste barna i Belset og Gommerud barnehage. Samtidig får barnehagebarna møte sine framtidige faddere og se skolen. 30 > 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Hamaspolitiker Dr. Mariam Saleh sitter i den palestinske lovgivende forsamlingen for Hamas-partiet «Change and Reform». Hun mener det er vanskelig å bygge opp en demokratisk stat under okkupasjon. 54 > 2 > Fagbladet 5/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak M R L E T Foto: Per Flakstad J E M Ø I K fbaargang2009 fbseksjonKIR