SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > God praksis Blivende sosionomer motiverer klienter som ikke søker eller får god nok hjelp andre steder. Studentene får til gjengjeld nyttig praksis. 28 > Umoja Kjensla av å vere i lag og jobbe saman mot eit mål, er ei ånd som gjennomsyrar aktivitetane til Trondheim musikk- og kulturskole. 32 > Trivsel og trygghet Ikke alle eiere av lekeplassutstyr er kjent med ansvaret for sikkerheten, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 36 > KVALITETSØYEBLIKK: Jens Stoltenberg hadde ingen kontaktvansker i møte med barna i Klossen barnehage i Oslo. Politikk i sandkassa Svikt etter kontortid Alvorlig omsorgsvikt rammer barn til alle døgnets tider. En ny landsdekkende undersøkelse viser at ikke alle barn i akutt krise har mulighet til å få barnevernfaglig bistand etter kontortid. Nesten 60 prosent av alle norske kommuner mangler heldøgns beredskap for barn som trenger akutt hjelp. I disse kommunene bor en firedel av alle barn under 18 år. Derfor må politiet i mange tilfeller ta seg av barn i krise. Dette er blant funnene i Problemer har ikke kontortid. Akuttberedskap i barnevernet (Novarapport 5/09). Forsker Sturla Falck og prosjektmedarbeider Norunn Vorland ved Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er forfattere av rapporten.  Det er vanskelig å kreve at alle kommuner skal ha et tilbud om akuttberedskap, men vi kan kreve at det etableres tiltak gjennom samarbeid mellom kommunene, sier Falck til nova.no. Retningslinjer for organisering, oppfølging og kontroll med akuttberedskapen i barnevernet etter kontortid, bør være et statlig ansvar.  Det er viktig at dette initiativet kommer ovenfra. Det vil være vanskelig for mindre kommuner selv å ta initiativ til å prioritere slike tiltak innenfor magre kommunebudsjetter, mener Falck.    KES " Du heter Jens og jobber for kongen, fastslo femåringen i Klossen barnehage da han fikk selskap av statsministeren i sandkassa. Her lanserte Stoltenberg historiens første stortingsmelding om kvalitet i barnehagen. Regjeringens innsats på barnehagefeltet må rettes sterkere inn mot kvalitet og innhold i barnehagen, påpekte statsminister Jens Stoltenberg som lanserte stortingsmeldingen sammen med kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Statsministeren karakteriserer utviklingen i de rødgrønnes regjeringstid som en barnehagerevolusjon med sterk økning av antall plasser, innføring av makspris og rett til barnehageplass. Nå skal innsatsen rettes inn mot innhold og kvalitet i barnehagen. Kompetanseutvikling for alle Et hovedmål for å opprettholde og bedre kvaliteten er å ivareta de ansatte, påpeker kunnskapsminister Solhjell: " Vi har flere utfordringer i dette. Vi trenger flere førskolelærere, og vi vil at de som allerede jobber i barnehagene skal få økt sin kompetanse. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom at barne- og ungdomsarbeidere og andre yrkesgrupper i barnehagen skal få mulighet til å videreutdanne seg, sa Solhjell. Innspill fra Fagforbundet Fagforbundet har kommet med mange innspill til departementet i arbeidet med stortingsmeldingen. Signe Solhaug fra Fagforbundet var til stede under lanseringen, og er svært fornøyd med det som kom fram: " Det høres ut som mange av våre innspill er ivaretatt. Ikke minst når det gjelder de ansattes mulighet for kompetanseutvikling.  Og det er første gang jeg har hørt både statsministeren og kunnskapsministeren uoppfordret ta ordet barne- og ungdomsarbeider i sin munn, sier Signe Solhaug. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Fagbladet 5/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonKIR