AKTUELT Satser på menn Fagforbundet i Vestfold arbeider intenst for å øke rekrutteringen av menn til omsorgs- og oppvekstsektoren. Aktiviteten er stor i arbeidsgruppa som ble nedsatt etter fagdagen for menn i omsorgs- og oppvekstsektoren i Vestfold. Til høsten vil tillitsvalgte i to pilotkommuner ta kontakt med arbeidsgiver for å øke rekrutteringen av menn til disse to kvinnedominerte sektorene. Indremedisin – Vi har lagt en strategi for arbeidet framover, og vi har valgt ut Tønsberg og Sandefjord som pilotkommuner, opplyser nestleder i Fagforbundet Vestfold, Eddie Whyte. Arbeidsgruppa erkjenner at bevissthetsnivået innad i Fagforbundets foreninger til dels er lavt når det gjelder rekruttering av menn til omsorgs- og oppvekstsektoren. – Ett av tiltakene våre blir derfor å profilere menn i disse sektorene innad. Vi skal lage en brosjyre og en powerpoint-presentasjon rettet mot våre egne tillitsvalgte. De sitter jo i de lokale ansettelsesutvalgene. Arbeidsgruppa vil også fôre ungdomsutvalget i fylket med informasjon og argumenter slik at skoleteamet fokuserer på at disse yrkene også er mulig for gutter. Overføringsverdi Lederne i fagforeningene i Tønsberg og Sandefjord vil gå i dialog med arbeidsgiver i håp om å endre rekrutteringspolitikken for å øke interessen og søkningen blant menn når det er ledige stillinger i omsorgs- og oppvekstsektoren. – Vi i arbeidsgruppa skal forbe- FLERE MENN: Arbeidsgruppa som arbeider for å øke rekrutteringen av menn til omsorgs- og oppvekstsektoren består av (f.v.) Otto Bielland, Trond Stensholt, Petter Brynhildsen, Eddie Whyte og Rune Mathiassen. rede argumentasjonen som kan brukes i møte med arbeidsgiver. Vi tror det arbeidet vi gjør i våre to største kommuner vil ha stor overføringsverdi for våre tillitsvalgte i våre øvrige ni kommuner, sier Whyte. Arbeidsgruppa vil videre forberede de tillitsvalgte i alle de elleve foreningene på å utfordre de folkevalgte på kommunens rolle i forhold til rekruttering av menn til omsorgs- og oppvekstyrkene. – Dessuten skal vi utfordre kommunene slik at rådgiverne på ungdomsskolene profilerer disse yrkene overfor guttene. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN UTDANNINGSOVERSIKT Kunnskapskurs • Helseassistent • Kommunikasjon • Kost og ernæring • Krisepedagogikk • Ledelse • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sorg og sorgreaksjoner • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi Yrkesutdanning • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeiderfag • Barne- og ungdoms- arbeiderfag • Fotterapi • Helsearbeiderfag • Helseservicefag • Helsesekretær • Hudpleie • Tannhelsesekretær • Aktivitør • Fellesfag (allmennfag) Fagskole • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Videreutdanning • Barsel- og barnepleie • Helseadministrasjon • Psykisk helsearbeid Ta kontakt på tlf. 73 57 28 00. www.aftenskolen.no e-post: trondheim@aftenskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 Årets barne- og ungdomskommune For sjuende år på rad skal årets barne- og ungdomskommune kåres. Kåringen skjer på barne- og ungdomskonferansen 27. oktober i fjorårets vinnerkommune Skien. Målet med prisen er å bidra til økt satsing på barn og ungdom i kommunene. Søknaden sendes til Barne- og likestillingsdepartementet innen 1. september.    IVR KA-oppgjøret i havn Forhandlingene med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, KA, er ferdig. Ny avtale gir samme pensjonsløsning som i KS-oppgjøret. Forhandlingsløsningen innebærer at pensjonsordningen blir videreført på lik linje som i KSoppgjøret og i staten. Økonomien i mellomoppgjøret ble forhandlet i fjorårets hovedoppgjør. Det innebærer at alle fikk en lønnsøkning på tre prosent, eller minimum 9000 kroner fra 1. mai. Etter at kirkelige tjenester ble utskilt fra kommunenes ansvarsområde, ble det dannet et nytt tariffområde med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. I tariffoppgjørene har man gjennom forhandlinger anvendt midlene slik at de fanger opp særskilte behov innenfor kirkelig sektor. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen. PF Fagbladet 5/2009 > 29 fbaargang2009 fbseksjonKIR