TEGNEFERDIGHETER: Assistent Charlotte Clausen i Belset barnehage ler godt når hun får se den fine tegningen David på seks år har laget sammen med Embla og Ali på ni år. Språk i fokus Bærum kommune jobber aktivt med språk i barnehage og skole, og spesielt mot de flerspråklige barna. Målet er bedre sosiale ferdigheter, positive opplevelser i skolen og på sikt mindre drop out fra videregående. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT 30 > Fagbladet 5/2009 Belset og Gommerud barnehage og Rykkinn skole er med i pilotprosjektet. Det er første gang de 12 skoleklare barna i Belset barnehage i Bærum er på besøk på Rykkinn skole. Dette har de gledet seg veldig til og er i fyr og flamme. 27 spente elever i 3B tar i mot barna de snart skal være faddere for. To og to elever skal lese for et barnehagebarn. Økt sosial kompetanse – Ved å bedre barns språk får de bedre forutsetninger for å delta i lek og dermed bedre sosial kompetanse, forteller prosjektleder Helle Ibsen. Språkpiloten «Språk i fokus» kom i gang sommeren 2007 og er rettet mot alle barna i Gommerud og Belset barnehage, men spesielt mot de flerspråklige barna. Ibsen sier videre at planen er å fortsette fram til sommeren 2011. Med bakgrunn i kommunens prosjekt «Helhetlig opplæringsløp», søkte kommunen midler fra både Språkløftet og Utviklingsprosjektet. Språkpiloten skal spre erfaringene sine til de andre barnehagene og skolene i kommunen. De skal også starte et tett samarbeid med Bredtvedt kompetansesenter for å få en ytterligere kompetanseheving av personalet i både barnehage og skole i forhold til språk. Tidlig støtte og flere gjennom skolen Helhet og sammenheng skapes ved å utarbeide felles tenkning og pedagogikk for både barnehage og skole. Kommunen har jobbet med å etablere gode rutiner og felles fokusområder fra barnehage og helt opp til ungdomsskolen. – Både skolen og begge barnehagene har eget språkrom hvor de jobber med grupper av barn som trenger ekstra oppfølging i språk, forteller Ibsen. Skolen skal bygge videre på det barnehagen har iverksatt av tiltak og følge opp dette arbeidet. En del av innkjøpt materiell er likt, slik at barna vil møte noe kjent materiell når de kommer på skolen. Ibsen peker på at det er mange flerspråklige elever som dropper ut av videregående skole. Kommunen har et felles fokus på tidlig innsats i barnehage og skole. – Derfor skal flerspråklige barn få god og tidlig støtte i sin utvikling av norsk og dermed få gode læringsforutsetninger og flere positive opplevelser med norsk skolesystem. Det kan igjen føre til at flere velger å fullføre videregående opplæring. Øvd masse på forhånd Shonya på åtte år leser feilfritt for Sorosh på seks. Han har litt problemer med å konsentrere seg om bokens hovedperson Rikki. Derfor kikker han seg litt rundt og biter seg i leppa. Han vipper langt fremme på den litt for store stolen for å klare å få beina i gulvet. Shonya fortsetter å lese Guido van Genechtens bok om kaninen Rikki. Hun ber Sorosh peke på hvor Rikki er på siden. Det er første gang Sorosh er på skolen han snart skal begynne på. Og det er første gang han får høre om Rikki. fbaargang2009 fbseksjonKIR