Praksisbrev for skoletrøtte Elever dropper ut av skolen i hopetall. Ifølge kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell er det like alvorlig som å miste jobben. Tekst: VEGARD VELLE    Foto: HEIDI STEEN – Vi ønsker å komme tettere inn på elevene som sliter. Det betyr ekstratiltak for dem som står i fare for å droppe ut, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Solhjell er på Sogn videregående skole og presenterer Stortingsmelding om kompetanse for framtida, med blant annet tiltak for de skoletrøtte. Utdanning er et sentralt virkemiddel for å redusere sosiale forskjeller, mener han. Den senker risikoen for at du havner i arbeidsløshetskøen og i fengsel. Blant dem som er trygdet, mangler førti prosent evnen til å lese og skrive, ifølge forskningen. Eget tilbud til skoletrøtte Men hva kan regjeringen slå i bordet med? Praksisbrevet! Et mer praksisorientert yrkesfag det ikke går an å søke på. Som lærerne på ungdomsskolen og på yrkesfagene skal plukke ut skoletrøtte elever til. Og som skal stimulere elevene til å fullføre utdanningen. under paraplyen. Utdanningen munner ut i praksisbrevet, og legger et bedre grunnlag for eventuelt senere å fullføre fagbrevet. – Praksisbrevet virker som en god ordning for å fange opp dem som faller utenfor. Jeg ser som regel tidlig hvilke elever som er i faresonen, sier Tom Erik Hjemmen, byggfaglærer ved Sogn videregående skole. Han mener fellesfagene er for teoritunge. Og ikke minst at til- nære yrkesfaget. Men det forutsetter en helt annen ressursbruk enn i dag. Sinus og cosinus i takbjelken Regjeringen foreslår også et arbeidslivsfag i ungdomsskolen. Valgfaget lanseres som en forsøksordning fra 2009 til 2010. Tiltak nummer tre er en mindre teoretisk og mer yrkesrettet yrkesfagopplæring. – Yrkesrettinga av allmennfagene er positivt. I matematikk kan eleven lære sinus og cosinus i takbjelken i stedet for på tavla. Når det gjelder språk, går det for eksempel an å ta utgangspunkt i en brosjyre om drillmaskiner og lære engelsk og norsk av det. Læreplanen må ta opp i seg yrkesrettinga, mener Tom Erik Hjemmen, byggfaglærer ved Sogn videregående skole. UTFORDRING: Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell hadde flere forslag som skal hindre at elever dropper ut av skolen. «Praksisbrevet virker som en god ordning for å fange opp dem som faller utenfor.» Tom Erik Hjemmen, byggfaglærer ved Sogn videregående skole Til nå har ordningen vært et prøveprosjekt i tre fylker, men nå skal elever over det ganske land komme inn takene må settes inn tidligere, allerede i ungdomsskolen. – Det beste ville jo selvsagt ha vært om elevene kunne fullføre det ordi- Fagbladet 5/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonKIR