Trivsel og 36 > Fagbladet 5/2009 trygghet Ungene er høyt og lavt. Uteområdet i Ullerud barnehage myldrer av unger som kan være sikre på at kommunen har tatt ansvar for at barnehagen er et trygt sted å være. Tekst og foto: TRINE ASLAKSEN Barna i Ullerud barnehage i Drøbak kan boltre seg i nytt og sikkert lekeplassutstyr. Her spretter barneføttene mellom huskestativ og sklier, uten å være nevneverdig bevisst av at de holder til i en barnehage der de ansatte er opptatt av at det er et sikkert sted å være. Barnehagen har et flott og fristende uteområde, og Frogn i Akershus er en kommune som har rutiner for sikring og vedlikehold av lekeplassene sine. – Vi fant ut at vi måtte ha et system for vedlikeholdet, og det syns jeg vi har fått til, sier Arne Krokeide fra Enhet for teknisk drift og forvaltning. Han deler sikring og vedlikehold av kommunens lekeplasser inn i tre nivåer: – Først og fremst skal de ansatte i barnehagene ha øynene åpne uteområde. – Denne skal alle som jobber her kjenne godt til. Analysen inneholder risiko- momenter og tiltak, og regler for hva som er greit og hva som kan være farlig. Det er for eksempel ikke greit at kasser plasseres under klatrestativet. Vi skal også være obs på løse snorer og lange skjerf hos barna, og på hvordan vi voksne skal plassere oss for å ha oversikten over området, sier styreren. – Her får vi også svar på spørsmål som kan oppstå under lek: Er det for eksempel greit å slenge sidelengs med huskene? Må det alltid være en voksen ved klatrestativet? Er det lov å klatre opp rutsjebanen? Kan barna bruke hele uteområdet om det er få voksne til stede, eller må vi avgrense? Det er veldig viktig at vi er klar over hvilke situasjoner som kan være farlige. Små uhell vil vi alltid ha, men det er mulig å minimere risikoen for alvorlige ulykker, mener Kari Skipenes. Farlig å leke? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ført tilsyn med gjennom arbeidsdagen. De skal være obs på stein i plenen eller i sandkassa, eller om noe er blitt ødelagt. Vi har fire bygningsinspektører som har ansvar for ukentlig tilsyn av alle lekeplassene, vi har vaktmestere som utfører vedlikehold der det er behov, og i tillegg har vi en database der alle kan melde inn feil og mangler, sier Krokeide. Risikoanalyse Styrer i Ullerud barnehage, Kari Skipenes, forteller at barnehagen har en internkontrollperm der de har utarbeidet en risikoanalyse som er tilpasset akkurat Ullerud barnehages fbaargang2009 fbseksjonKIR