«En lekeplass skal bidra til å utvikle både motoriske ferdigheter så vel som fantasi og kreativitet, og små skader er en del av det å vokse opp.» Jonny Pedersen, DSB FRA DSBS FAKTABROSJYRE OM LEKEPLASSUTSTYR Åpninger og vinkler: • Ingen fastdimensjonerte åpninger mellom 9 og 23 cm. • V-formede åpninger der barnet kan kile seg fast, eller snorer og skjerf kan hekte seg fast i, skal heller ikke finnes. Fallundelag: • Fallundelag skal være støtdempende ved fallhøyder over 60 cm. • Sand, bark og syntetiske matter har god støtdempende evne, men egenskapene varierer veldig med sand-, tre- og mattetype. «Mykt» gress kan benyttes på fallhøyder opptil 1,5 meter. Trygghetssoner: • Alle apparater skal ha en trygghetssone for å hindre kollisjoner. Hvor stor denne sonen er, skal være oppgitt i produktinformasjonen til lekeplassutstyret. Husker: • Maksimalt to husker på hvert stativ/bås. • Underlaget skal være støtabsorberende. Lekehus og klatrestativ: • Underlaget skal være tilfredsstillende i forhold til fallhøyde. • Det skal ikke være utstikkende deler i fallhøyde, som barn kan falle på fra et høyere nivå. • Det skal finnes rekkverk eller sideavskjerminger. Sklier: • Det skal ikke være farlige åpninger ved starten av sklien der snorer eller skjerf kan feste seg. • Den skal ikke ha sprekker eller skjøter på tvers av kjøreretningen. • Det skal også være en bremseflate, og avslutningen skal ikke være for høyt over bakken. flere kommuner de siste årene, og resultatet er svært varierende. Langt fra alle er klar over at det fins en forskrift med detaljerte krav for både materialbruk, åpninger, fallhøyde og trygghetssoner. – Selv om lekeplassforskriften og internkontrollforskriften trådte i kraft for rundt ti år siden, ser det ut til at eiere av lekeplassutstyret ikke er godt nok kjent med ansvaret sitt, sier overingeniør Jonny Pedersen fra DSB. Han håper at tilsynene skal bidra til økt fokus på eiers ansvar i forhold til sikkerhet ved lekeplassutstyr. – Kommunen er ansvarlig for alle lekeplasser på offentlig grunn, inkludert utstyret i barnehagene, sier Pedersen. – En lekeplass skal bidra til å utvikle både motriske ferdigheter så vel som fantasi og kreativitet, og små skader er en del av det å vokse opp. Hensikten med forskrift for lekeplassutstyr og våre kontroller, er å unngå alvorlige ulykker og helseskader, avslut- ter han. > LES MER • Hele faktabrosjyra om lekeplassutstyr er lagt ut på hjemmesiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – www.dsb.no • Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr finnes på www.lovdata.no Fagbladet 5/2009 > 37 fbaargang2009 fbseksjonKIR