TRO PÅ FRAMTIDA ennesker «Vår aller viktigste endringer som gir i fjor, uten at hun på noe tidspunkt var dømt for å ha gjort noe ulovlig. – Min eneste forbrytelse var jeg tilhørte et parti og en bevegelse som vant valget i 2006. Jeg var en av flere hamaspolitikere som ble straffet for å utøve demokrati, sier hun. Mange i fengsel Ifølge Mariam Saleh er rundt 40 av de totalt 132 representantene i den lovgivende forsamlingen fengslet. De fleste av dem er hamaspolitikere. Men fengsling og forvaring gjelder med- FRAMTIDSHÅP: Den viktigste utfordringen for dr. Mariam Saleh og de andre palestinske politikerne er å gi folk tro på framtida. lemmer fra alle partier, understreker hun. Det er ikke lett å være hamaspolitiker. Mariam Saleh har reiseforbud, og kan derfor ikke besøke dem som har valgt henne eller drive valgkamp når det skal holdes nye valg. Siden Israel og mange andre land har stemplet Hamas som en terrororganisasjon, er det også mange som ikke vil komme til hennes kontor fordi det er overvåket. De er redde for å bli stemplet som terrorister og få problemer med israelske myndigheter og soldater. Saboterer demokratiet Mariam Saleh tar imot Fagforbundets representanter og Fagbladet i et moderne kontorlokale i sentrum av Ramallah. En klassisk hvit hijab framhever ansiktstrekkene hennes. I det ene hjørnet, bak en litt tilårskommen pc, står det palestinske flagget. Hun snakker engasjert – med armene i stadig bevegelse – men samtidig lavmælt. Hun har en personlig utstråling som gjør henne intens, men ikke pågående. – Vår aller viktigste oppgave er å skape endringer som gir befolkningen en litt bedre hverdag, og som får den til å tro på at vi beveger oss i riktig retning. – Valget i 2006 fikk skryt av alle uavhengige observatører. Derimot var Israel og mange andre land misfornøyd med resultatet. Vår demokratiske seier er blitt underkjent på en måte som gjør det vanskelig å representere folket som har valgt oss. – I tillegg ligger okkupasjonen som en knugende hånd over oss og saboterer arbeidet vårt. Folk føler seg ufrie. De er redde. Mange har ikke arbeid, og de som har en jobb, sliter daglig med å komme seg gjennom sjekkpunkter på veien til og fra arbeidsstedet. Bøndene har ikke tilgang på nok vann, og israelske myndigheter legger hindringer i veien for å eksportere varer utenlands. De subsidierer sine egne produkter slik at de er billigere enn våre. Dermed sliter vi også på hjemmemarkedet. – Hvordan tror noen det er mulig å bygge opp en stat og utvikle demokrati under slike forhold? undrer Mariam Saleh. Sterke kvinner Som tidligere minister for kvinnesaker er hun opptatt av de palestinske kvinnenes situasjon: – Kvinnene har et stort press på seg. De skal holde familien sammen, skaffe mat og passe på barna. All tid går med til å få hverdagene til å henge sammen, og da sier det seg selv at det blir vanskelig å komme seg videre. – Vi har også et kjønnsrollemønster som kanskje ikke er i takt med vår moderne tid. Jeg skulle gjerne sendt noen av våre kvinner til Norge – både for å vise fram hvilke sterke og flotte kvinner vi har, og for at de skal ta med seg impulser fra Norge. – Samtidig er det ikke bare kjønnsrollene, men situasjonen under en okkupasjon som hindrer våre kvinner i å gjøre noe ut av livene sine. De besitter stolte håndarbeidstradisjoner    > Fagbladet 5/2009 > 55 befolkningen en litt oppgave er å skape bedre hverdag.» fbaargang2009 fbseksjonKIR