TEMA STORTINGSVALG 2009 Hva slags samfunn? ønsker folk flestª Mye står på spill under høstens valg, og Siv Jensen & co snakker varmt om at de er partiet for folk flestª. Men er det sant? Kraftige kutt i etablerte velferdsordninger, privatisering av offentlige tjenester og større forskjeller på fattig og rik er noe av det vi har i vente hvis høyresida kommer til makta. På de neste sidene møter du fire ulike representanter for folk flestª. De forteller om sine liv og drømmer  og det handler ikke om høyrepolitikk. Familie: En voksen datter, mor på 77 år. Stilling: Regnskapssjef i Rauma kommune. Framtidshåp: En godt fungerende velferdsstat.  Jeg vet hva det koster hvis hver og en av oss må pleie våre nærmeste når de blir gamle og syke, sier Marit Thorstensen. Hun frykter at velferdssystemet vårt står på spill om Fremskrittspartiet kommer til makta. Tekst: SIDSEL HJELME På Skjelbostadtunet står kaffebordet dekket i skyggen av de store bjørketrærne. Aagot Marie Thorstensen (77) har bakt familiens tradisjonelle svartkakeª, og gjester som kommer til gards må værsågod benke seg rundt bordet. Herifra ser vi Romsdalsfjorden ligge som et speil foran oss, og i ryggen har vi et brusende fossefall som kaster seg nedover den stupbratte fjellsida. Men det har langt fra vært bare solskinnsdager på Skjelbostad, fortel- ler eldstedatter, Marit Thorstensen. Hun har opplevd utviklinga i det norske velferdssystemet på kloss hold. " Da mormor ble syk, var det mamma som stelte henne. Da pappa fikk Parkinsons sykdom og trengte mer og mer hjelp, var det også mamma som tok de tunge takene. " Jeg så hvor mye lettere det var å få hjelp da pappa ble syk enn da mormor Marit Thorstensen (48) 8 > Fagbladet 5/2009 Velferd er fbaargang2009 fbseksjonKON