Bussjef på begge sider av bordet 30 > Fagbladet 5/2009 Kommunerevisjonen kritiserer ledelsen i Sporveisbussene i Oslo for uryddig drift etter at tidligere innkjøpssjef Erik Anderson satt på begge sider av bordet da flere avtaler ble inngått. deres, ble Kolbotn Bygg og Rørleggerservice satt på jobben uten noen form for anbudskonkurranse. Firmaet gikk underveis konkurs, og bokettersyn resulterte i 16 merknader, flere av dem svært alvorlige. Innehaveren, som hadde fakturert Sporveisbussene for totalt 15 millioner kroner, var tidligere ilagt konkurskarantene. • Erik Anderson var deleier i et selskap som Sporveisbussen leide hybler fra i Risløkkveien. I tillegg har to personer som har vært deleiere i firmaer sammen med Anderson, utført oppdrag for Sporveisbussene gjennom egne firmaer. Anderson har selv attestert flere av fakturaene. Når det gjelder Rødts påstander om kritikkverdige forhold i kjøpet av Arctic Express Buss og Reisebyrå, konsulentinnleie og skifte av pensjonsordninger, fant Kommunerevisjonen ikke grunnlag for kritikk. Leide av seg selv Bussanlegget i Persveien ble leid av Bjørnson Biloppretting AS som dispo- Tekst: PER FLAKSTAD I rapporten fra Kommunerevisjonen heter det at koblingen mellom Andersons private forretningsdrift og Sporveisbussene framstår som uryddig. Kritikken er spesielt rettet mot Anderson, administrerende direktør Tore Berg og Helge Leite som var driftsdirektør i perioden fra 2002 til 2007 som rapporten fra Kommunerevisjonen omhandler. Etter at tillitsvalgt og observatør til styret, Jan Erik Skog, tok opp Andersons roller, og saken ble fulgt opp av Fagforbundets styrerepresentanter Stein Guldbrandsen og Rune Aasen, fratrådte Erik Anderson sin stilling høsten 2004. Kritiserer tre forhold Kommunerevisjonen ble koblet inn etter at partiet Rødt i Oslo laget et notat i april 2008 med påstander om flere kritikkverdige forhold rundt Sporveisbussene AS. Rødt kom med påstander om seks forskjellige forhold, og Kommunerevisjonen finner grunn til å komme med kritikk i tre av dem: • Sporveisbussene leier anlegg og parkeringsplass i Persveien utenfor Oslo sentrum. Erik Anderson var dominerende eier i selskapet som leier ut anleggene da avtalen ble inngått. Nå eier han selskapet alene. • Da det skulle bygges spiserom for de ansatte og leiearealene skulle oppgra- fbaargang2009 fbseksjonKON