OPPSPLITTING: Lønns- og personalmedarbeiderne på Rikshospitalet er allerede skilt ut. 1. september blir de fleste medarbeiderne i IKT-avdelingen overført til Sykehuspartner. TARIFFAVTALEN MED SPEKTER HELSE GJELDER Alle medlemmene som overføres til Sykehuspartner skal beholde dagens rettigheter. En lønnsøkning på 3,1 prosent, minimum 9000 kroner fra 1. september, skal gis til alle som omfattes av overenskomsten. – Lønn og pensjonsrettigheter som den enkelte har opparbeidet seg, skal hver og en ha med seg, sier Fagforbundets koordinator Inger Åfoss. Det gjelder også reservasjonsretten mot å bli overført, og retten som er nedfelt i arbeidsmiljøloven om fortrinnsrett i ett år til stilling en er kvalifisert til, understreker hun. Noen ansatte i sykehusene i Helse Sør-Øst har medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring, andre i Statens Pensjonskasse eller KLP. Alle viderefører rettighetene de har i dag ved virksomhetsoverdragelsen. Sykehuspartner er omfattet av tariffavtalen mellom Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter, der både lønn og pensjonsforhold ble avtalt mellom partene i vår. Denne tariffavtalen gjelder fram til neste hovedtariffoppgjør våren 2010. Kj 332 > Fagbladet 5/2009 e fbaargang2009 fbseksjonKON