empe oomveltning for personal og IKT Alle sykehusene i Helse Sør-Øst skal skille ut ansatte innenfor lønn og personal, IKT, innkjøp og logistikk. Heretter skal sykehusene bestille tjenestene hos Sykehuspartner, i en bestiller–utførermodell. Det dreier seg om en kjempeomstilling for tusenvis av medarbeidere. Tekst: MONICA SCHANCHE – Det er viktig for oss å sørge for at alle beholder rettighetene sine i denne omstillingen, sier Fagforbundets koordinator Inger Åfoss til Fagbladet. Hun er frikjøpt på heltid for å bistå de tillitsvalgte som er midt oppe i en prosess der medlemmer blir utsatt for virksomhetsoverdragelse – fra sin nåværende arbeidsplass på et helseforetak og over til Sykehuspartner. Helse størst Omleg- gingen berører alle ikke- medisinske tjenester i det regionale helseforetaket Helse SørØst som er landets største arbeids- plass. Helse Sør-Øst er alene dobbelt så stort som de tre andre regionale helseforetakene i landet til sammen, og strekker seg over ti fylker med 57.000 ansatte i 13 helseforetak. I år og neste år skal de aller fleste medarbeidere med administrative oppgaver i Hels Sør-Øst overføres til Sykehuspartner som er etablert som en egen driftsenhet under det regionale helseforetaket. Det gjelder lønn og personal, som nå kalles HR (human resource), IKT, innkjøp og logistikk. Regional koordinering – Fagforbundets utfordring i forhold til den nye arbeidsgiveren Sykehuspartner er at vi har medlemmer i 21 forskjellige fagforeninger . Derfor har vi opprettet et regionalt koordineringsledd, med Fagforbundets leder i Oslo, Mari Sanden, som leder, mens jeg er koordinator på heltid og skal bistå tillitsvalgte, opplyser Inger Åfoss. De tre konserntillitsvalgte i Helse Sør-Øst    > Fagbladet 5/2009 > 33 Illustrasjonsfoto: Bjørn-Owe Holmberg/Samfoto. j fbaargang2009 fbseksjonKON