«Vi er skeptisk til en utvikling der ikke-medisinske tjenester flyttes ut av sykehusene.» INGER ÅFOSS, Fagforbundets koordinator i Helse Sør-Øst deltar aktivt i det regionale koordineringsleddet og er tett knyttet til koordinator. Skiller ut tusenvis av HR- og IKT-folk Sykehuspartner startet med om lag 300 ansatte som ble overført fra det tidligere Helse Sør. Lønns- og personalmedarbeiderne på Ullevål sykehus ble overført fra 1. april i år, og holder til i en ny driftsenhet på Skøyen utenfor Oslo. Fra 1. september i år blir 500 medarbeidere overført når størstedelen av TRYGGHET: – Alle medlemmer beholder rettigheter de har i dag, sier Inger Åfoss i Fagforbundet IKT-folkene fra helseforetakene i regionen blir skilt ut. Tilbake i sykehusene blir ansatte som skal ha bestillerkompetanse og følge opp tjenesteavtaler og leveranser fra felles tjenesteleverandør. Sykehuspartner blir arbeidsgiver for over 2000 medarbeidere når stort sett alt merkantilt personell fra helseforetakene i regionen skal være overført innen 1. desember i 2010. Vil trygge medlemmene Utskilling av medarbeidere i stor stil fra sykehusene er omstridt. – Sykehuspartner er fortsatt underlagt det regionale helseforetaket. Det er en fordel framfor et aksjeselskap utenfor forvaltningen i forhold til innsyn og medbestemmelse. Men samtidig er vi skeptiske til å flytte ikke-medisinske tjenester ut av sykehusene. Alle jobber utfyller hverandre, mener Inger Åfoss. – Arbeidsgiver gir uttrykk for at Sykehuspartner er såkalt medarbeiderstyrt. Vi håper at vår medvirkning skal være like sterk som den har vært i sykehusene. Et formelt avtaleverk og sterke kollektive avtaler gir den beste tryggheten for våre medlemmer. For å få innflytelse, er det viktig at folk ser verdien av å være organisert, sier Inger Åfoss. – Sykehus – Når det nå er vedtatt at Sykehuspartner skal være felles tjenesteleverandør for IKT-tjenester, må vi gjøre alt vi kan for at de lykkes og at kvaliteten sikres, sier Aage Olsen, spesialkonsulent i seksjon for medisinske servicetjenester på Rikshospitalet. Aage Olsen skal ikke over til Sykehuspartner, men er blant dem som skal være igjen med kompetanse til å bestille tjenestene. – Ville Rikshospitalet være bedre tjent med å beholde en samlet IKT-avdeling? – Et sykehus på Rikshospitalets stør- relse, samt Ullevål og Aker, ville alle hatt fordel av å ha alt på egen tomt. Men siden det er en beslutning fra regionen om å skille ut og bygge opp en sentral organisasjon, vil alle sykehusene i regionen være avhengig av at den leverer best mulig tjenester, sier Olsen. – Når du skiller ut 70–80 prosent av IKT-avdelingene, har du gjort en irreversibel beslutning. Å mislykkes vil bety katastrofe for sykehusene, sier Olsen, som også engasjerer seg i Fagforbundet på Rikshospitalet for å få dette til. Flere driftssteder i regionen Sykehuspartner har hovedkontor i Drammen, med driftssteder i Grimstad, Porsgrunn og Tønsberg. Innlandet har lokaler i Brumunddal. Det er også nylig etablert et driftssted på Skøyen. Sykehuset i Østfold skal etter planen overføre sine HR-folk innen oktober 2010. Universitetssykehuset i Akershus skal overføre sine innen 1. april 2010. Medarbeiderne fra Sunnaas går over fra nyttår, mens personell fra Aker, Asker og Bærum kommer 1. oktober i år. 34 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON