FAGFORBUNDETS VALGSIDER Bedre arbeidsliv, bedre liv Verdien av fast ansettelse og en forutsigbar, lovlig turnus er nesten ikke til å forklare. Det er forskjellen på å ha et liv og ikke å ha et liv. Det er dette det dreier seg om for ekteparet Turkaj. Hjelpepleieren Servete (midten) og omsorgsarbeideren Naser (t.v.) kom til Halden som flyktninger fra Kosovo i 1992. Begge har vært tilknyttet Halden kommune, med stillinger i henholdsvis 22 prosent og 65,73 prosent. Kartlegging og krav – Vi måtte være tilgjengelige i tilfelle de ringte og ville ha oss på jobb. Enda verre var det å ringe og spørre om det var en ledig vakt. Vi var alltid bekymret for månedens inntekt. Vi har fire barn å forsørge, forteller Naser. Servete tok affære. Hun er medlem i Fagforbundet og var klar da forbundet ville sjekke medlemmenes ansettelsesforhold. Leder i Fagforbundet Halden, Kirsti Rørmyr (t.h.) forteller at de startet med Halden sykehjem, der Servete jobber. – Servete ga oss papirer og lønnslipper. Vi kartla hvordan hun hadde jobbet de siste fire åra og regnet ut gjennomsnittet. For Servete ble det 80 prosent. Hun har tatt utdanning som hjelpepleier i perioden. – Vi krevde fast ansettelse i 80 pro- sent for henne etter paragraf 14.9 i arbeidsmiljøloven, forteller Kirsti. Servete fikk Naser til å melde seg inn i forbundet, og Kirsti beregnet arbeidstida hans også. – Naser hadde ikke hatt ferie på ni år, og gjennomsnittet hans kom godt over 100 prosent, enda han hadde tatt fagbrev på kveldstid. Arbeidsgiver hadde brutt lover og regler i årevis, sier Kirsti. Nytt liv Ekteparet Turkaj er takknemlige for jobben Fagforbundet har gjort. Barna har fått foreldre med ny energi. De er med på idrettsarrangement og drar på turer i helgene. Naser sier at det nå er en glede å komme på jobb og at han har masse energi. – Når jeg har fri, kan jeg bare slappe av og ikke bekymre meg. Jeg vet jeg kan betale boliglånet og utgiftene, sier han. Servete forteller at arbeidsmiljøet på sykehjemmet også har blitt mye bedre etter at mange har fått faste ansettelser og høyere stillingsprosent. – Nå er alle trygge og vi slipper å konkurrere om ekstravaktene. Velg et trygt arbeidsliv fbaargang2009 fbseksjonKON