Kristian Tangen Alder: 33 år Familie: Samboer med stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen. Bakgrunn: Utdannet omsorgsarbeider. Tidligere leder i Fagforbundet Ungdom. Distriktssekretær LO Sør-Trøndelag. Aktuell: Valgt til LO-sekretær på kongressen i mai. Kampklar langpendler " Jeg har fått mye juling, men jeg har banka mange også, sier Kristian Tangen med et skjevt smil. LO-toppen er definitivt ikke så uskyldig som han ser ut. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: OLE MORTEN MELGåRD Her er Kristian. Han skal dere ha.ª Slik ble Kristian Tangen introdusert på sin første arbeidsdag som omsorgsarbeiderlærling i hjemmetjenesten i Trondheim. Forvirringen var total. " På sykehjemmet trodde de jeg skulle være en uke på utplassering, men jeg skulle jo være der i to år, sier Kristian Tangen. Øyeblikkets frustrasjon på vaktrommet tente engasjementet. Noe måtte gjøres  og startskuddet gikk for en lynkarriere som tillitsvalgt. " En ung spjæling med engasjement blir fort henta inn, sier han selv. Karrieren nådde et foreløpig toppunkt da Tangen ble valgt inn i LO-ledelsen på kongressen i mai. Mange mener at klæbyggen er eslet til enda større oppgaver og med tid og stunder kan gå helt til topps på Youngstorget. SELV OM LÆRETIDA i omsorgsarbeiderfaget på mange måter var en skole i hvordan arbeidslivet ikke bør være, var ikke alt like ille. På enkelte områder pekte ungguttens lærings- kurve rett til himmels allerede på første hjemmebesøk. " Nå er jeg akkurat ferdig med å dusje henne, så nå kan du rulle opp håret, sa min kollega. Da var det bare å gå i gang, ler Kristian Tangen. Så smiler han det skjeve smilet som fikk aldrende trondheimsdamers hjerter til å smelte. " En del var nok litt skeptiske da det kom en ung gutt, og noen ganger måtte jeg bruke ekstra tid på å bygge tillit. Men det var ofte de mest skeptiske jeg fikk et nærest forhold til etter hvert, sier Kristian Tangen. Etter sju år i hjemmetjenesten la han hårrullene i skuffen for å bli tillitsvalgt på heltid. KRISTIAN TANGEN regnes som en av arkitektene bak Fagforbundets Ungdom, og han ledet organisasjonen som i dag teller 28.000 medlemmer. Selv er han tilbakeholden med å snakke i store bokstaver om egne meritter. " Det er mange tilfeldigheter som har ført meg dit jeg er i dag. Jeg hadde rett kjønn og rett alder og ble dermed lett synlig  og jeg har også vært i posisjoner der jeg har blitt sett. " Medlemsøkningen alene sier ikke nok om hvor vellykket Fagforbundets ungdomssatsing har vært. Vi må gå i dybden og finne ut mer om hva som er potensialet i denne gruppa. I tillegg til rekrutteringen må vi også bygge opp ungdomstillitsvalgte som så kan lykkes med å etablere seg i andre posisjoner i organisasjonen.  Du er vel selv et eksempel på det at man har lykkes?  Ja, slik sett viser vel valget av meg at vi har gjort noe riktig. DA LO-KONGRESSEN i mai klappet Kristian Tangen inn i LOs øverste ledelse, var det mange som hvisket i krokene om at prosessen fram mot valget ikke hadde gått riktig for seg. Klassekampen karakteriserte spillet i kulissene som rått og brutaltª. Men det må sies i klartekst: Ingen mener det var Kristian Tangens skyld. Selv har han heller ikke hørt noen kritiske kommentarer.    > PORTRETTET Fagbladet 5/2009 > 21 fbaargang2009 fbseksjonSAM