SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Uryddig Sporveisbussene får kritikk for uryddig forretningsdrift for avtaler som er gjort med selskapets innkjøpssjef på begge sider av bordet. 30 > Ut av Israel Det franske selskapet Veolia ønsker å trekke seg ut av prosjektet Jerusalem Light Rail, etter massiv kritikk og etter å ha mistet store kontrakter. 35 > Brannforebygging Regjeringen vil satse mer på brannforebygging. Grei oppsummering av dagens situasjon, men lite nytt, mener leder i Faggruppe brann, Dag Skaseth. 36 > 22 sjåfører fikk fast stilling Slapp bot etter streik I fjor høst streiket 300 sjåfører i det danske busselskapet Arriva. Streiken ble dømt ulovlig, men sjåførene blir ikke bøtelagt. Sjåførene streiket i 13 dager i protest mot en ny vaktplan. De mente at den ville gjøre det umulig å overholde veitrafikkloven og kjøre- og hvilebestemmelsene. Etter at streiken ble dømt ulovlig, forlangte arbeidsgiveren at sjåførene ble bøtelagt, men det sa arbeidsretten nei til: «Arbeidsretten finner at det gjennom bevisførselen er godtgjort at arbeidsstansen skyldtes massive trivselsmessige faktorer som arbeidstakersiden var uten skyld i. Og som Arriva som arbeidsgiver må bære ansvaret for.» Tekst: EINAR FJELLVIK/frifagbevegelse.no Biogass blir husvarme Det interkommunale vann-, avløps- og renovasjonsverket, IVAR, skal sammen med Lyse bygge et biogassanlegg for husdyrgjødsel på Grødaland på Jæren. Gassen fra anlegget skal sendes inn i det eksisterende nettet til Lyse. I første omgang er det snakk om en produksjon på 60–70 GWh, eller energiforbruket til om lag 3500 husstander, melder NRK Rogaland. PF Borgbuss i Østfold er et av mange selskaper som bruker tilkallingssjåfører. Fra 1. juli ble 22 av dem ansatt i fast deltidsstilling. I første omgang ble de 22 tilkallingssjåførene ansatt i 20-prosents stillinger, det vil si at de har fått en fast arbeidsdag i uka. Resten av tida må de fortsette som tilkallingsvikarer. – Flere av dem hadde nok ønsket seg større stillinger, men ett sted må vi begynne, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt, Roger Larsen. – I forhold til utgangspunktet er dette et langt skritt i riktig retning. Men målet er selvsagt å få alle som ønsker det inn i fulle stillinger. Det blir neste steg, fortsetter han. Mulighet til å utvide Som fast ansatte får sjåførene et mye bedre stillingsvern. I tillegg betyr faste stillinger at de tjener opp pensjonspoeng. Men det viktigste for mange av dem er at de nå får fortrinnsrett til å utvide stillingen sin hvis andre sjåfører slutter eller går av med pensjon. Skaffet dokumentasjon Roger Larsen har lenge irritert seg over systemet med tilkallingssjåfører, eller «ring og spring» som han kaller dem. FORNØYD: Hovedtillitsvalgt Roger Larsen i Borgbuss er fornøyd med at 22 tilkallingsvikarer har fått fast ansettelse i deltidsstillinger. – Bussjåfører har en brokete arbeidshverdag som en del av jobben sin. Og det blir ikke noe bedre av at du aldri vet hvordan de neste 14 dagene ser ut fordi du ikke har en turnus å forholde deg til. Det er jo bortimot umulig å leve et normalt familieliv med slike arbeidsforhold, sier Larsen til Fagbladet. Han begynte å dokumentere hvordan tilkallingssjåførene jobbet, og ved hjelp av timelister kunne han underbygge påstanden om at arbeidet tilsvarte mange hele stillinger. Da ba han om et møte med ledelsen. – Vi hadde først et møte der de var skeptiske og mente dette ville bli dyrt. Jeg brukte timelistene og viste hvor mye tilkallingsvikarene kjørte. Og jeg minnet dem dessuten om at en LO-advokat allerede for ett år siden påpekte at vikarbruken i selskapet var ulovlig i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. – På det neste møtet tolv dager senere var ledelsen enig i at det burde ryddes opp, og dermed fikk sjåførene et ansettelsesforhold, forteller hovedtillitsvalgt Roger Larsen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 5/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonSAM