AKTUELT Skal registrere bivirkninger av kosmetikk Vil prøvekjøre bybane I Telemark har fylkeskommunens hovedutvalg for infrastruktur vedtatt å leie inn et tysk kombitogsett for å prøve det ut på Bratsbergbanen. Forsøket er en del av arbeidet med å forberede en bybane i Grenland. Det vil koste ca. 750.000 kroner å leie det tyske togsettet, som er en kombinasjon av tog og trikk. I utgangspunktet skulle finansieringen være et spleiselag mellom offentlige og private aktører, men Porsgrunn kommune har nektet å bidra med sine 100.000 kroner. Forutsetningen for prøvekjøringen er at den er fullfinansiert på forhånd. Saken har skapt diskusjon i Grenland, der noen mener dette er å kaste bort penger, mens andre syns ideen er kjempegod.    PF Rett før sommerferien etablerte Mattilsynet og Folkehelseinstituttet et bivirkningsregister for kosmetiske produkter. Hårfargingsmidler er blant verstingene som myndighetene nå ønsker mer kunnskap om. Det nye registeret ble etablert 2. juni. Målet er å få en nasjonal overvåkning av bivirkninger etter å ha brukt kosmetiske produkter. I tillegg ønsker myndighetene å få en oversikt over helseproblemer som kan knyttes til enkeltprodukter. Dermed har frisørene fått et register der de kan melde inn helseplager som følge av den kjemien de må arbeide med. – Jeg håper virkelig at både frisører og kundene deres bruker dette registeret, sier lederen i Frisørenes Fagforening, Ingunn Reistad Jacobsen. – Hvis dette registeret kan bidra til å gi oss et godt tallmateriale, kan det være et godt våpen i kampen for å få fjernet de mest farlige stoffene i blant annet hårfaringsprodukter. Syke av hårfarging I en undersøkelse fra 2004 svarte rundt 12 prosent at de en eller annen gang hadde opplevd ubehagelige bivirkninger etter at de hadde brukt kosmetiske produkter. Studier i Norge og utlandet viser at bivirkninger forekommer forholdsvis ofte. I de alvorligste meldingene som Mattilsynet har fått inn, har det vært snakk om bivirkninger som har ført til sykehusinnleggelse. I disse tilfellene har de fleste brukt hårfargingsmidler. Mens Folkehelseinstituttet skal motta meldinger fra helsepersonell, er Mattilsynet klar til å ta imot meldinger direkte fra publikum. Mattilsynet kan ikke gjøre noe i forhold til produkter i enkelttilfeller, men hvis det oppdages flere tilfeller av bivirkninger på samme produkt, kan det gi grunnlag for å reagere. Meld fra til helsepersonell – Vi er avhengige av at forbrukeren faktisk kontakter helsepersonellet. Her er det allerede en stor grad av underrapportering. Vi ønsker at forbrukerne skal bli mer observante, sier forsker Berit Granum ved Folkehelseinstituttet til forskning.no. Tekst: PER FLAKSTAD VERSTING: Hårfarge er en versting når det gjelder bivirkninger etter å ha brukt kosmetiske produkter. Nå er det etablert et nasjonalt register der helseplager og bivirkninger kan meldes inn. Mye feilmerking Tre av ti virksomheter i renholdsbransjen gir sine ansatte mangelfull informasjon om kjemikaliene de bruker på jobb. Mye av de helsefarlige kjemikaliene er også feilmerket, viser en undersøkelse som Arbeidstilsynet gjennomførte på forsommeren i år. – Dette er ikke bra. Vi vet at renholdsarbeidere er svært utsatt for hudlidelser og etseskader, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, til bladet Renholdsnytt. Totalt har tilsynet kontrollert sikkerhetsdatablader for ca. 1300 rengjøringskjemikalier. Drøyt 40 prosent av de helsefaremerkede kjemikaliene ser ut til å være feilmerket, ifølge undersøkelsen. PF 28 > Fagbladet 5/2009 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonSAM