AKTUELT Ap snudde og sikret kommunalt renhold Illustrasjonsfoto: Erik Sundt KOMMUNALT: Odda kommune vil ikke hente inn renholdsanbud fra private firmaer. – Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi får inn et marginalt billigere tilbud som vi er nødt til å godta, sier Aga Haug, som nå mener denne debatten er lagt død. Tekst: PER FLAKSTAD Formannskapet i Odda vedtok med fem mot fire stemmer å hente inn renholdsanbud. Så ombestemte Ap seg, og kommunestyret vedtok med stort flertall å beholde renholdet i kommunal regi. – Jeg er kjempefornøyd, og håper at de ansatte nå kan få fred, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt i kommunen, Dagfrid Nilsen, til Hardanger Folkeblad. Også i framtida Hun var i utgangspunktet svært skuffet over det lokale Arbeiderpartiet som stemte sammen med de borgerlige partiene da formannskapet i juni vedtok å innhente renholdsanbud. Men så snudde partiet. På et medlemsmøte noen dager etter ble det vedtatt at Aps representanter i kommunestyret skulle stemme imot anbud på det kommunale renholdet. Dermed var flertallet for renhold i kommunal regi sikret da saken var oppe i kommunestyret. Slik skal det også være i framtida, ifølge Aps gruppeleder, Roald Aga Haug. Overfor Hardanger Folkeblad bekrefter han at det ikke vil komme nye rapporter med forslag om konkurranseutsetting og nye kommunestyresaker om å innhente renholdsanbud til neste år. – Sånn kan vi ikke holde på med våre ansatte, sier han til avisen. Anbud forplikter Odda styres av en samarbeidskonstellasjon som består av Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Aps representanter i formannskapet var lite entusiastiske i forhold til å konkurranseutsette renholdet, og stemte for å hente inn anbud for ikke å sette samarbeidet i fare. Samtidig understreket de at det å innhente anbud fra private renholdsfirmaer ikke var det samme som å vedta å gi oppdraget til et av dem. Men så enkelt var det ikke. Kommuneadvokaten i Odda bekreftet i etterkant, på spørsmål fra Rødt, at kommunen kunne risikere erstatningskrav hvis den ombestemte seg og ikke takket ja til noen av tilbudene. Fagbrev for byggdriftere gjennom første runde Fagforbundets søknad om fagbrev for byggdrifter gikk gjennom faglig råd for bygg- og anleggsteknikk før sommeren. Fagforbundets faggruppe for vaktmestere har i lengre tid jobbet sammen med administrasjonen i forbundets Seksjon samferdsel og teknisk for å etablere et nytt fag for vaktmestere. Samtidig har det også vært et ønske om å endre yrkestittelen til byggdrifter, siden faget skal favne bredere enn det tradisjonelle vaktmesteryrket. Når søknaden om fagbrev nå har gått gjennom faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, betyr det at første runde gikk bra. I neste runde skal søknaden vurderes av EGET FAG: Byggdriftere holder kontroll med vitale oppgaver i et bygg uten at brukerne merker det. Nå er søknaden om fagbrev gjennom første runde. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY). Det vil skje i løpet av høsten. Hvis de også vender tommelen opp, vil det bli nedsatt en læreplangruppe for videre utvikling av faget og læreplanen. Det er LO ved Fagforbundet, KS, NHO, Rørleggerbedriftenes Landsforening og HSH som har søkt om å få opprette faget. Søknaden foreslår at faget følger modellen to pluss to, og at det legges til bygg og anleggsteknikk det første skoleåret, og klima, energi og miljø det andre. Organisasjonene håper og tror at et fagbrev vil bidra til å heve statusen til byggdrifterne, samtidig som det vil trekke ungdom til faget. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 5/2009 > 29 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2009 fbseksjonSAM