Luftig arbeidsplass 32 > Fagbladet 5/2009 Torill Iren Bakkebø heiser seg elegant oppover i det store treet på vei til dagens arbeidsoppgaver. Oslos trepleiere tilbringer mange av arbeidsdagene sine høyt over bakken. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Hovedstaden har mange tusen trær som skal overvåkes og holdes i orden. I ekstreme tilfeller kan de store trærne utgjøre en risiko for folk og forårsake store materielle skader. Derfor er det viktig å ha kontroll. Torill Iren Bakkebø er en av dem som heiser seg 15–20 meter opp fra bakken for å skjære vekk tørre greiner og kontrollere at treet er friskt og at tilstanden ellers er bra. Sykdom Under treet står arbeidsleder Andreas Løvold og Erik Solfjeld som leder trepleiegruppa. Andreas har akkurat hentet en liten kvist fra en av greinene Torill og arbeidskollega Camilla Kasa har saget ned fra det store almetreet i utkanten av Stensparken i Oslo. Han tar med kvisten til Erik, og de diskuterer litt mens de undersøker den nøye. Til slutt nikker de konstaterende og litt trist til hverandre: Almesyke, det spørs om treet kan reddes. Andreas roper opp til Torill og Camilla at de ikke skal bruke veldig mye tid på treet i dag. Her må det en nærmere vurdering til om hva som skal gjøres. Historie fra 1916 – Arbeidet med trærne i Oslo har en historie helt tilbake til 1916, forteller Erik Solfjeld entusiastisk. Han berømmer hovedstadens første bygartner, Marius Røhne, som hadde en visjon om at folk skulle kunne ta seg fra bykjernen og ut i marka gjennom parkene, og som så parkenes betydning som sosiale møteplasser og for befolkningens trivsel og helse. – Røhne sendte en mann ned til Danmark for en utdanning som «trekirurg». Det var svært framtidsrettet av en bygartner på den tiden. – Det er denne historien vi er en fortsettelse av, og som byen må ta med seg videre, sier Erik Solfjeld. Sikkerhet Trepleiegruppa holder på med å oppfylle en stor kontrakt som den fikk med fem av bydelene i indre Oslo i fjor om å ta seg av trærne. – Dette er en toårs-kontrakt der vi skal vurdere mange tusen trær, rapportere og ta ned dem som utgjør en risiko. I fjor tok vi bydelene Sagene og Grünerløkka, og vi måtte blant annet ta ned 30 trær i Sofienbergparken. I år er vi i gang med bydelene St. Hanshaugen og Frogner, sier Solfjeld. – Folk bruker parkene på en helt annen måte enn før. Folk har fått mer fritid, og de ønsker å trekke ut på grønne områder når været er bra. Derfor er det av og til veldig mye folk i parkene. Da er det også viktig å holde øye med trærne, slik at de aldri er noen risiko, fortsetter han. Friluftsetaten Regelverket om at en kyndig person skal overvåke gravearbeider mindre enn fire meter fra stammen på store trær, har også ført til mange oppdrag for trepleiegruppa. – Hvis rotsystemet blir ødelagt på den ene siden av stammen, kan vi få et tre som kanskje må tas ned fordi det kan falle. Vi får svært mange henvendelser i forbindelse med dette, og nå vurderer vi å sette ned en egen gruppe for slike oppdrag, sier Solfjeld. Trepleiegruppa var opprinnelig en del av park- og idrettsvesenet. For fire > HENGER HØYT: Torill Iren Bakkebø arbeider høyt over bakken i en lønn i Stensparken i Oslo. Under står Erik Solfjeld, Andreas Løvold og Camilla Kasa. fbaargang2009 fbseksjonSAM