OMSTRIDT: Det arbeides hektisk for å få bybanen i Jerusalem klar til åpningen neste år. Mange mener dette forsterker Israels okkupasjon av palestinerne. Veolia ga etter for press Det franske konsernet Veolia er i ferd med å trekke seg ut av det omstridte bybaneprosjektet på okkuperte områder i Jerusalem. Palestina-aktivister jubler. At selskapet nå ønsker å trekke seg ut, betraktes som en stor seier blant Palestina-aktivister over hele verden. – At et så stort og sterkt selskap lar seg presse, viser at grasrotbevegelsen for økonomisk boikott av Israel virker, sier Rødt-politiker Erling Folkvord til Klassekampen. – Dette viser at selv om ikke en eneste stat vedtar boikott av Israel, så kan frykten for å miste kommunale og statlige oppdrag få selskap til å bøye av. Det er all grunn til å gratulere alle som har bidratt til en sånn seier, fortsetter han. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Ifølge den israelske avisa Ha’aretz arbeider Veolia med å få de israelske selskapene Egged og Dan til å overta som driftsoperatør for Jerusalem Light Rail. Avisa skriver også at Veolia skal være interessert i å selge aksjeposten sin på fem prosent i konsortiet som eier baneprosjektet. Hardt presset Det franske selskapet, som også har omfattende engasjement i Norge, har vært hardt presset den siste tid. Både i Stockholm og i Bordeux har Veolia tapt viktige anbudskonkurranser i år, og i 2006 annonserte ASN Bank i Haag at den ville avslutte sitt forhold til Veolia Transport og trekke alle sine investeringer ut av selskapet. – Etter min vurdering er det liten tvil om at bybaneprosjektet i Israel bidrar til å forsterke Israels ulovlige okkupasjon. Det hevdes at det kun er kommersielle grunner til at Veolia mistet kontrakten, men etter den offentlige debatten om selskapets etikk, eller mangel på etikk, er det likevel naturlig å tro at Veolias engasjement i Israel bidro til Landstingets konklusjon, sa Stein Guldbrandsen i Fagforbundet, da Veolia mistet kontrakten i Stockholm. Press nytter Veolia skulle etter planen drifte bybanen i Jerusalem når den åpnes i 2010. Fagbladet nr. 2/2009 Fagbladet 5/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonSAM