SEKSJONSLEDER Undersøkelse om høyskoleutdannede I midten av juni startet forbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST) en spørreundersøkelse om høyskoleutdannede i teknisk sektor. Kartleggingen skal i første omgang danne grunnlag for lønnsstatistikk som kan brukes i lokale forhandlinger. I tillegg skal kartleggingen også gi svar på en del yrkesfaglige spørsmål som skal følges opp i Miljøkonferanse i oktober Det vil bli arrangert en miljøkonferanse i Fagforbundets lokaler 27. og 28. oktober. Mer informasjon om konferansen kommer i løpet av august. Du kan følge med på forbundets nettside: www.fagforbundet.no og klikke deg videre i venstremenyen til nettsiden til Seksjon samferdsel og teknisk.    PF forbundets høyskoleprosjekt. For å få et best mulig statistisk materiale, er det viktig at så mange som mulig deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen, som er anonym, foregår via nettsiden http://web.refleks.com/?surveyid= 36241. Siden er tilgjengelig til og med 31. august, så det er fortsatt mulig å svare.    PF Jobber med miljørapport Faggruppe renovasjon arbeider med å få ferdig en rapport som tar for seg de viktigste områdene innen miljø for denne sektoren. I tillegg ønsker faggruppa å se videre på muskel- og skjelettskader som følge av renovasjonsarbeid.    PF Diskusjonsnotat på vei ut I april behandlet seksjonsstyret i SST blant annet et diskusjonsnotat som skal sendes ut i forkant av Landskonferansen i oktober. Etterpå ble notatet sendt ut til alle seksjonslederne i fylkene, og fristen for innspill var 10. juni. Notatet er delt inn i fem kapitler: 1. Velferdsstaten, med hovedvekt på offentlig eie og kvaliteten på offentlige tjenester. 2. Verneombud. 3. Miljø. 4. Seksjonens rolle. 5. Hovedprioriteringer 2009 til 2013. Den endelige versjonen av notatet vil bli sendt til Landskonferansens delegater 31. august.    PF Samarbeid mot sosial dumping Renholdsbransjen har et dårlig rykte når det gjelder ansattes lønns- og arbeidsavtaler og sosial dumping. I den forbindelse har seksjonen etablert et samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Tjenestemannslag, som alle ønsker ryddige forhold i bransjen.    PF Ønsker fagbrev for trafikkbetjenter Fagforbundet arbeider aktivt for å få på plass et fagbrev for trafikkbetjenter. Arbeidet begynte allerede i 2007. Da hadde forbundet et møte med blant annet Norpark og med Norsk Arbeidsmandsforbund om saken. Målet er å få sendt en søknad til Utdanningsdirektoratet i løpet av året. Det har vært diskutert om faget bør ligge under vekterfaget, eller om det bør etableres som eget fag. PF Bærekraftig verden I skrivende stund er vi i gang med de siste forberedelsene til seksjonens landskonferanse som finner sted 6.–8. oktober. Konferansen skal evaluere arbeidet som er gjort i de fire åra vi har bak oss. Og enda viktigere blir det å stake ut kursen for de neste fire åra. Det at vi ønsker å gi en bærekraftig verden i arv til de neste generasjonene, må styre alt vi planlegger og alt vi gjør. Resultatet av stortingsvalget er kjent når landskonferansen finner sted. En fortsatt rødgrønn regjering vil gi oss mulighet til å videreutvikle det offentlige tjenestetilbudet til det beste for befolkningen. Et regjeringsskifte med en styrket høyreside vil bety økt press på å få lagt de offentlige tjenestene ut på anbud for at de så skal privatiseres. Fagforbundet mener at offentlig tjenesteyting er best når den eies og driftes av det offentlige. Dette blir et viktig tema på landskonferansen, og det har alltid vært viktig for forbundet. Arbeidsmiljøet og verneombudenes rolle blir et annet tema for En fortsatt rødgrønn regjering vil gi oss mulighet til å videre- utvikle det offentlige tjenestetilbudet til det beste for befolkningen. konferansen. Det er en utfordring å få til et bedre og mer kreativt samarbeid mellom tillitsvalgte og verneombud på arbeidsplassene. Utviklinga av kompetanse og kvalitet i yrket må gå hånd i hånd med å utvikle samme kompetanse og kvalitet i våre medlemmers arbeids- miljø. Klima- og miljøutfordringene blir helt sentrale for både oss og hele samfunnet i årene som kommer. Kommunene, som er blant Norges største eiendomsbesittere, har et stort potensiale for å sørge for reduksjon både av utslipp av klimagasser og for enegisparing. Vi ønsker at lederne STEIN GULDBRANDSEN i kommunene ser at de kan bruke kunnskapen til de ansatte, og samtidig utfordrer vi medlemmene våre til å ta i bruk all sin fagkunnskap og sin dyktighet til å skape en offensiv miljøpolitikk i kommunene over hele landet. 38 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM