Plass til alle Firebarnsmor Hanne Johnsen Brenden gjorde sin første barnehageerfaring i 2000. – Da de to eldste skulle inn i barnehage, sto vi på venteliste. Etter en stund fikk vi tilbud, men i to forskjellige    barnehager.    De lå én mil fra hverandre, ler Brenden. Hun takket nei. Til slutt fikk hun plass i to barnehager som lå nærmere hverandre. Nå er det tvillingene Karoline og Emilie (41/2) som er i barnehagealder. Denne gangen bød det ikke på problemer å få plass. Løten kommune har fått full barnehagedekning. – Jeg var lenge hjemme med tvillingene, og søkte ikke om plass før de fylte tre år. Da fikk jeg tilbud med en gang – i samme barnehage, sier Brenden. Hun er fornøyd med tilbudet og at barnehagen har naturen som bakhage. – Ungene smiler når vi kommer om morgenen og når vi drar hjem på ettermiddagen, og de ansatte tar seg tid til oss foreldre, forteller Brenden. Hun tar videreutdanning som helsesekretær, og til høsten blir det hel plass til tvillingene. – Det har blitt både billigere og flere barnehageplasser, og det er bra, men det blir likevel tøft økonomisk nå som vi skal ha heldagsplasser, sier Brenden. Strengere krav Barneveileder og Fagforbundets tillitsvalgte i Jønsrud barnehage, Lise Norrøne, har jobbet i barnehage siden 1994. – Har du merket forskjeller under de rødgrønne? – Kommunen satser på barne- Fornøyd: – I barnehagen lærer Karoline og Emilie så mye om dyrelivet at det er jeg som spør dem om ting, smiler firebarnsmor Hanne Johnsen Brenden. hage, og de har fått til full barnehagedekning. I neste periode forventer jeg midler som kan brukes til å heve kvaliteten ytterligere. Øverst på ønskelista står et økt vikarbudsjett. – Det hadde også vært deilig med en fast person på kjøkkenet, så kunne vi få vært enda mer sammen med barna, sier Lise Norrøne. Når det gjelder kvalitet og opplæring, mener Norrøne at det har skjedd noen forbedringer. – Den nye rammeplanen som kom i 2006, stilte tydeligere krav til oss ansatte, og det likte jeg. Da fikk alle kurs i de sju områ- dene i rammeplanen. De handlet blant annet om IKT, barns medvirkning, kultur og likestilling. Kursene gikk over flere år og inspirerte mange, forteller Norrøne. Men Fagforbundets tillitsvalgte i Jønsrud barnehage skulle gjerne hatt mer faglig påfyll. FAGFORBUNDETS VALGSIDER Velg framtida fbaargang2009 fbseksjonSAM