> UNIKT FATTIGHUS Fattighuset på Grønland i Oslo er drevet av – med – og for fattige, som det eneste i Europa. Alt arbeid er frivillig og drives av medlemmene selv. Medlemskapet er gratis. Det er også mulig å være økonomisk støttemedlem. Hver dag møter mellom 15 og 25 frivillige opp for å rydde og ordne før utdeling av mat og klær. Hver dag kjører frivillige ut og henter mat og klær som samarbeidspartnere har pakket klart til de kommer. Det holdes medlemsmøter en gang i måneden, og medlemskafeen er åpen onsdag og torsdag. Fagforbundet er en støttespiller for Fattighuset. 44 > Fagbladet 5/2009 FOTOREPORTASJEN Foto: ERIK M. SUNDT Tekst: TITTI BRUN fbaargang2009 fbseksjonSAM