De frivillige kommer når de kan. De fleste sliter med noe i livet, og dagsformen varierer. Men noen stiller hver dag. Det gir en rytme og mening i tilværelsen. Det er alltid nok folk til å rydde, hente varer og tilordne mat- og klesutdelingene. 46 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM