DEBATT forskjellige grensene i helsevesenet, og på de institusjonene jeg har jobbet, syns jeg rusomsorgen kommer dårligst ut i forhold til profesjonelle arbeidsområder, mens geriatrien kommer best ut. Kai Fagerbakke > POLITIKK Inntektssyste- met i et verdi- perspektiv Vi skriver dette innlegget på grunnlag av frustrasjon over vår kommunes økonomiske tilstand, men også fordi vi er inspirert av en del tanker vår rådmann har presentert i en del fora. Øvre Eiker er en kommune med 16.350 innbyggere og med et budsjett på 750 millioner kroner. Det høres kanskje mye ut, men det kan vi slå fast med det samme: Det er langt fra nok! Hvis vi sammenlikner oss med kommuner som Lier og Kongsberg, får vi atskillig mindre å rutte med fordi vår skatteinngang er lavere. Er folk i Eikerbygdene mindre verdt enn folk flest i riket? Realitetene rådmannen vår presenterte er som følger: Vi har et inntektssystem som har som en grunnleggende filo- sofi at de som tjener mest skal ha det beste velferdstilbudet. inspirert av denne filosofien, innebærer det at de kommu- nene med størst sosiale utfordringer gjennomgående får minst penger. innebærer at førskolelærere, hjelpepleiere, bussjåfører, folk i serviceyrker, industriarbeidere er lite interessante som innbyggere. Investorer, aksjemeklere osv. derimot er svært interessante. innebærer at vi i nær framtid ikke kan påregne at vi får et likeverdig velferdstilbud i riket. umuliggjør forutsigbarhet og dermed økonomiske styringsmuligheter. Vi er mange som for øvrig savner en klar politisk begrunnelse for at de kommunene som (delvis på grunn av inntektssystemet) har de største sosialpolitiske utfordringene skal ha de laveste inntektene. Mange politikere tenker makroøkonomi. Vår oppfatning er at dette gjør at forskjellene blir skjeve. Hadde inntektssystemet bygget på fordeling per innbygger i stedet for skattepenger, hadde vi i Øvre Eiker kommune hatt atskillige flere millioner å rutte med. Vi skulle gjerne hatt en samtale med politikere på Stortinget, og fått en forklaring på hvorfor man ikke kan gjøre noe med inntektssystemet. Vi i Øvre Eiker syns i hvert fall at slik det fungerer i dag, er det blodig urettferdig. Knut Sjulsen, Fagforbundet Øvre Eiker og Cicilie Mette-Lund, Utdanningsforbundet Øvre Eiker > YRKESLIV Yrende liv på biblioteket Det er flott at Fagbladet skriver om de norske folkebibliotekene. Men; i årevis har vi slitt med oppfatningen om at det skal være stille på biblioteket og at vi som jobber der er små, grå, bebrillede mus med pekefingeren klar til å hysje på folk i vårt triste, nedslitte lokale. Vi gjør alt vi kan for at ulike grupper skal trives på biblioteket, og derfor innreder vi slik at det for eksempel finnes lesesal/leseplasser i en rolig del av biblioteket. Men biblioteket er også en møteplass med rom for prat, latter, lek og opplevelser. Jeg tror aldri jeg har hørt noen bibliotekbrukere klage på at det høres at det er mange folk på biblioteket. Jeg opplever vel heller at det er de som ikke er så ofte på biblioteket, men kanskje husker tilbake på et trist bibliotek i sin barndom, som holder liv i myten om at det er stille på biblioteket... På biblioteket «mitt» har vi skoleklasser og barnehager på besøk nesten daglig året rundt. Vi har bokkafé, elgitar og keyboard til bruk på biblioteket, sittegrupper rundt omkring hvor folk kan jobbe på pc, ha gruppearbeid, høre på musikk, prate, ta seg en kaffekopp, spill på x-boks og pc. Popkonserter har vi også hatt midt i åpningstiden, så ting er ikke som de (kanskje?) en gang var! Men fortsett gjerne med å skrive om oss! Vi er faktisk et av de siste stedene hvor det er gratis å være, og ingen forlanger en forklaring på hvorfor du er der. I tillegg har du tilgang til omtrent hele verdens viten innen alle fagområder. Pc-er er til gratis disposisjon. Musikk og noter og dvd kan du også låne med deg. Er det ikke flott? Og aldeles gratis! Anne-Sofie Rabe Bøe, musikkavdelingen Bærum bibliotek > PENSJON De lavlønte er teite Det er egentlig underforstått når en haug med menn i dress på tv, alle med lønninger rundt millionen, prøver å forklare oss at ny folketrygd og regjeringas opplegg for offentlige tjenestepensjoner egentlig er mye bedre for lavlønte slitere enn de ordningene vi har hatt. Vi skjønner jo ikke vårt eget beste. Uvitende journalister og såkalte kommentatorer opptrer som lydige mikrofonstativ for den arrogante eliten. Jeg kan forsikre både statsministeren og hans støttespillere om at mange av oss lavlønte har brukt de siste åra på å svette oss igjennom tykke utredninger og pensjonshåndbøker for å forstå den nye folketrygden. Mattelærere med gode kunnskaper i bruk av regneark, har hjulpet oss med å gjøre beregninger av alle mulige modeller, forslag og varianter. Det vi finner er foruroligende. Den nye folketrygden innebærer i tillegg > PENSJON Urettferdig pensjonsopptjening Jeg er en kvinne på 62 år som bor alene. Fra jeg var 30 år, jobbet jeg heltid som hjelpepleier. Har jobbet både på sykehus, i hjemmesykepleien og sykehjem. For ca. åtte år siden sluttet jeg i full stilling på sykehjemmet. Jeg hadde valget mellom å si opp eller å bli uføretrygdet. Full jobb på sykehjem fram til 65 år er ikke mulig på grunn av helsen. Jeg søkte og fikk et vikariat på en røntgenavdeling. Jeg kom meg både fysisk og psykisk på det året, og fikk jobb på en sykehusavdeling, men jeg fikk dessverre bare 75 prosents stilling. Har i disse åtte årene som har gått prøvd å søke meg opp i hel stilling flere ganger uten hell. De ansetter sykepleiere når hjelpepleiere slutter Jeg jobber nå i 75 prosent stilling på sykehuset og i tillegg vakter i hjemmesykepleien. Problemet er at jeg ikke får opparbeidet pensjonsrettigheter i kommunen. Det kreves 14 arbeidstimer i uken. Dette er kvinnediskriminerende og veldig urettferdig! En av sliterne som trives i jobben 54 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM