KRYSSORD «Uten frihet til å kritisere, er ros bare smiger.» PIERRE BEAUMARCHAIS Foto: Espen Bratlie/Samfoto Hermod © 194 12-2008 Flora Ordstrøm Rekke Artikkel Am. stat Organisasjon Virke Rar T el Tidspunkt Hast T oneart Bøs Gode Fosfor Streiftog Enkelte Lovbryter Trave Munn Jordart Avis Blink Imidlertid Pike navn Fager Databeh. Horde Avskyelig Person. pron. Signe Fengsel Impulsiv Skal Utrop Person Byrde Vent Krum Lag Ube-    Løyer tenkt Nøye Nei Spania Plikt Tau Spotte Sprett Klø Drikk Opplæring Lusing Norsk forfat. T om Hovedstad Stimulere Plaske Slektning Oppdrett Fot Gutte navn Vekt-    Adelsklasse    mann Stykke Hale Plagget FN Løsningen på kryssord nr. 5 må være hos oss innen 15. september! Merk konvolutten med «kryssord nr. 5» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo VINNERE av kryssord nr. 2 RGAPN    > Vi har trukket tre vinnere OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut EGENARTET ØM ENNYVÅRKØ som hver får 10 flaxlodd: Grete Harkjerr 6060 Hareid Grete Engen 3340 Åmot Kari Sletholt 9511 Alta HEHELSEK åpnes! ÅGRE G ORDEN RANNONLE VISSEDEIOR NAVN HEDERLIG J ESEL RV LARVIK VOGN ILA DØ IL VITEN GRE NM S ADRESSE OMEGN N R ASEN MARI POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET I ENGSTE T DUAL T UNIVERS STJELE RIVE EM KHALLYSIT PROFETI UTYSKE JUS ETE OPUS RE RO LEI 62 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM