Nr. 6 2009 > For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8–15 Etikk på menyen 16    > Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen    > SEKSJON HELSE OG SOSIAL fbaargang2009 fbseksjonHEL