INNHOLD > Foto: Eivind Senneset 8    TEMA: Offentlig beredskap 14    Svin på skogen? 16    Etikk på menyen 20    PORTRETTET: Roys verden 48    FOTOREPORTASJEN: Mellom læring og lek 54    Helsepolitisk snuoperasjon FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Sykepleiere alene på jobb 46 Seksjonslederen 58 Debatt 62    KRONIKK: Velferd i forvandling 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Sykler til fotball-VM Mulig å ta vare på kroppen Gode hjelpemidler og riktig plassering av maskinene reduserer skadelige belastninger. Torunn Greva Heggernes ved Åstveit sykehjem i Bergen syns det er godt at hun slipper å bøye seg for å betjene oppvaskmaskinen. 30 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Farvel til markedet Misnøyen med den omfattende privatiseringen av helsevesenet i Skottland var stor. Fagforbundets søsterorganisasjon, Unison, krevde at reformene måtte reverseres. Nå er helsevesenet tilbake i offentlig eie. 54 > 2 > Fagbladet 6/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak M R L E T Foto: Nina Hanssen J E M Ø I K fbaargang2009 fbseksjonHEL