SEKSJON HELSE OG SOSIAL > HMS forebygger Selv om pasientene er blitt tyngre, er det mulig å redusere belastningene for pleierne. Det krever gode hjelpemidler og smarte løsninger. 30 > Ut på anbud Hvis ikke kvaliteten på sykehjemmene skal bli dårligere, må lønninger og pensjonsutgifter ned. Ellers er privatisering meningsløst. 33 > Høyere utdanning Om noen år vil minst halvparten av offentlig ansatte ha høyskoleeller universitetsutdanning. Dette påvirker Fagforbundets yrkesfaglige arbeid. 36 > Kvalitetspris til 20 millioner til aksjonærene Overskuddet og aksjeutbyttet fra Risenga sykehjem i Asker øker dramatisk. Grunnen er en dårligere pensjonsordning for de ansatte. Ivar Romundstad, leder i Fagforbundet Asker, har sett på regnskapstall fra Brønnøysundregisteret og funnet at driftsselskapet for Risenga sykehjem i Asker hadde et overskudd på nesten 20 millioner kroner i fjor. Regnskapene viser at overskuddet har vært økende, og at aksjonærene til sammen har fått utbetalt 46 millioner kroner de siste seks årene.  Hadde det ikke handlet om et privat aksjeselskap, ville nok FrP og Høyre skreket opp om misbruk av skattebetalernes penger. Men jeg venter ikke at de reagerer når kommunale penger går som aksjeutbytte til private, sier en forarget fagforeningsleder. Han opplyser at overskuddet økte med nesten 10 millioner kroner fra 2006 til 2007. Dette henger klart sammen med at Norlandia i 2007 kutta ut tjenestepensjonen for de ansatte og innførte en minimal innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at selskapet sparer nesten 30.000 kroner per ansatt, sier han.  De ansattes pensjonspenger går altså til økt aksjeutbytte. Det mener vi i Fagforbundet Asker rett og slett er umoralsk.    KES Nordre Aker På årets Kvalitetskonferanse ble det delt ut tre priser, hver på 30.000 kroner. Nordre Aker bydel i Oslo fikk prisen for fremragende kvalitetsarbeid innen pleie- og omsorgssektoren. Hele 800 politikere og ansatte fra 138 kommuner deltok under årets Kvalitetskonferanse i regi av Kvalitetskommuneprogrammet. 51 av kommunene som har sluttet seg til programmet, hadde på forhånd søkt om pris for sitt kvalitetsarbeid. Kommunene Modum i Buskerud og Vennesla i VestAgder var nominert innen pleie- og omsorgssektoren i tillegg til Nordre Aker bydel i Oslo. Kompass for styring Nordre Aker bydel fikk prisen for styringssystemet Kompass. Systemet innebærer at alle brukere har en tjenesteansvarlig. Ved omfattende behov får brukeren også en primærkontakt. Tjenesteansvarlig og primærkontakt sørger for brukermedvirkning og samhandling med lege, sykehus og Nav. Antall ansatte og omfang på tjenestene har vært uendret siden MOTIVERENDE: " Prisen er en anerkjennelse til alle ledd i arbeidet, sier Britt Dall-Osso, Wenche M. Hansen, Mona Taasen og Preben Winger. bydelen innførte styringssystemet. Bydelen har likevel oppnådd større tilfredshet blant brukerne og færre avvik og klager. Kompass er utviklet gjennom et samarbeid mellom flere kommuner, Norsk Sykepleierforbund og Høgskolen i Vestfold med Marit Strandquist som prosjektleder. Opplever kvalitet Det var kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa som delte ut prisene på årets Kvalitetskonferanse. Hun understreket at kjernen i Kvalitetskommuneprogrammet er å bedre den brukeropplevde kvaliteten, og sa at Nordre Aker har gjort det på en særdeles målrettet måte. I juryen som avgjorde hvem som fikk prisene, satt Eli Johanne Lundemo fra Kommunal- og regionaldepartementet, Aud Gaundal, varaordfører i Steinkjer kommune, Kari Andreassen, rådmann i Grue kommune og Liv Else Kalhovd, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Mandal kommune. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 6/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonHEL