AKTUELT Dagene gikk for fort Foto: Knut Randem/worldskills.no Varm velkomst etter VM Helsefagarbeiderne Hege Sveum (t.v.) og Marte Evensen fra Oppland ble møtt av blant andre Rigmor Åsrud i Helse- og omsorgsdepartementet og Kjellfrid T. Blakstad i Fagforbundet da de landet på Gardermoen etter å ha vært med i VM for helsefagarbeidere i Canada. – De nådde ikke helt opp til pallen, men det var ikke mange poeng som skilte mellom gullvinnerne fra Singapor og det norske laget som kom på 5. plass, sier Wenche Skorbakk i SHS.    KES Seks ungdommer arbeidet på Kroken sykehjem i sommer. Aksjon sommerjobb 2009 ble presentert på Kvalitetskonferansen i høst. Kroken sykehjem i Tromsø tok kontakt med en ungdomsskole for å tilby sommerjobb til elever på 9. og 10. trinn. De fikk 16 søknader, og tre gutter og tre jenter fikk sjansen til å være sammen med pasientene tre timer dagen tre dager i uka i tre uker. De 800 deltakerne på høstens Kvalitetskonferanse fikk presentert en rekke vellykkete prosjekter fra de 140 kommunene som har sluttet seg til Kvalitetskommuneprogrammet. Fagutviklingskonsulent Wenche Hansen og avdelingsleder Toril Bülow Mobakken presenterte Aksjon sommerjobb 2009. Mer aktivitet – Det er gjerne lav aktivitet på sykehjemmene om sommeren. Ett mål med prosjektet var derfor å øke aktivitetsnivået og bedre livskvaliteten til pasientene, forteller Hansen og Bülow Mobakken. Men prosjektet var også en del av et langsiktig rekrutteringsarbeid. – Vi ønsket å øke de unges GJENNOMTENKT: – Elevene begynte hver dag med planlegging sammen med en veileder. Og hver dag ble avsluttet med refleksjon, forteller Wenche Hansen (t.h.) og Toril Bülow Mobakken. interesse for å arbeide på sykehjem og å øke kunnskapen om demenssykdommer. Lærerike dager Evalueringen av prosjektet viser at elevene lærte mye om demens og om livet på sykehjem. De sier også at de lærte å omgås gamle mennesker og å behandle alle med respekt. Men elevene syntes dagene gikk altfor fort, og de kunne gjerne ha arbeidet lenger. Også tilbakemeldingene fra pårørende og personalet har vært positive. – Alle synes det har vært mer liv og røre på avdelingene denne sommeren enn ellers. Og takknemlige og smilende pasienter bekrefter at prosjektet var en suksess, mener Hansen og Bülow Mobakken. Bedre omdømme Også Rissa kommune presenterte et vellykket prosjekt med unge aktivitører som inntok sykehjemmet i sommer. Prosjektleder Kristin Bakøy og personalsjef Geir Are Nyeng kunne fortelle at ungdommen som hadde sommerjobb på sykehjemmet, har fått et langt bedre inntrykk av pleieryrkene enn de hadde fra før. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN RETTELSE: Sonja Waagaard gjør oppmerksom på at det ikke er 20 år siden sist det ble utdannet barnepleiere her i landet slik vi skrev i Fagbladet 5/2009 i forbindelse med opprettelsen av et nytt utdanningstilbud i Østfold. Rud videregående skole og Gjøvik fagskole har begge hatt denne videreutdanninga. I tillegg har det vært diverse nettbaserte muligheter med praksis på sykehus. Gratis fagutdanning Den rødgrønne regjeringa legger opp til en årlig bevilgning på minst 75 millioner kroner fra 2010 for å dekke videreutdanning på fagskolenivå for helsefagarbeidere. – Vi har planer for øremerka midler for dette fram til 2015, sa statssekretær Rigmor Åsrud i Helse- og omsorgsdepartementet under åpningen av NKS videreutdanning. Hun tør ikke love at alle som er interessert og kvalifisert, dermed får gratis fagskoleutdanning. – Vi vet jo ikke hvor mange som vil søke. Foreløpig er det ingen lang kø til fagskolene, men det kan jo tenkes vi får en kø når det blir kjent at utdanninga heretter blir dekket. 600 hjelpepleiere og omsorgsarbeidere har kommet inn på nettstudiet til NKS. Regjeringas satsing hittil dekker gratis videreutdanning for 2000 fagskoleelever innen helse og sosial i år.    KES HJERTEBARN: – Videreutdanning av helsefagarbeidere har lenge vært ett av mine hjertebarn, og jeg er stolt over at vi endelig kan tilby dem gratis videreutdanning, sier Rigmor Åsrud. Her sammen med Erik Brandt og Wenche Skorbakk. 28 > Fagbladet 6/2009 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2009 fbseksjonHEL